Wat is diabetes

Wat is ketoacidose?

Ketoacidose betekent verzuring van je bloed. Hoe herken je ketoacidose of bloedverzuring? Wat zijn de gevolgen en wat kun je eraan doen?

In het kort:

 • Ketoacidose is verzuring van je bloed. Het ontstaat als er te weinig insuline in je bloed zit. 
 • Je lichaam verbrandt vet als je te weinig insuline hebt. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, heten ketonen. 
 • Heb je te veel ketonen in je bloed? Dan kan je last krijgen van ketoacidose. 
 • Je herkent ketoacidose aan: veel dorst, slechte concentratie en een zoet ruikende adem. 
 • Ketoacidose kan levensgevaarlijk zijn. Snel handelen is nodig.

Wat is ketoacidose?

Ketoacidose is verzuring van je bloed. Ketoacidose ontstaat als er te weinig insuline in je lijf zit. Je zet glucose in je bloed dan niet om in brandstof voor je lichaam. Maar je lichaam heeft wel energie nodig. Het gaat daarom vetten verbranden om aan energie te komen. Bij de verbranding van die vetten komen afvalstoffen vrij. Deze heten ketonen. Ketonen verzuren het bloed.

Hoe krijg je ketoacidose? 

Ketoacidose kan ontstaan als je te veel glucose in je bloed hebt. Dit kan door meerdere redenen komen:  

 • Je hebt diabetes type 1, maar je weet dat nog niet. 
 • Je vergeet je insuline op tijd toe te dienen. 
 • Je insulinepen of insulinepomp is kapot. 
 • Je bent ziek en/of je hebt koorts.

Hoe herken je ketoacidose? 

Je kunt ketoacidose herkennen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken: 

 • Je hebt veel dorst en moet vaak plassen. 
 • Je kunt niet helder denken. 
 • Je bent slaperig of moe. 
 • Je hebt hoofdpijn, buikpijn of spierpijn. 
 • Je ziet wazig. 
 • Je bent misselijk of je moet braken (= spugen). 
 • Je hebt een snelle ademhaling. 
 • Je adem ruikt zoet.
Ketoacidose is verzuring van je bloed. Je kunt ketoacidose herkennen als je let op de belangrijkste kenmerken.

Wat moet je doen bij ketoacidose?

Ketoacidose is een levensgevaarlijke situatie. Je moet snel handelen als je ketoacidose hebt. 

 • Neem contact op met je behandelaar. Doe dit direct. Zeker als je moet overgeven. 
 • Controleer vaak je bloedglucosewaarden. Minstens 1x per uur. 
 • Drink veel water. Minstens een groot glas per half uur. Drink vooral geen alcohol. 
 • Dien jezelf voldoende insuline toe. Doe dit in overleg met je zorgverlener. Insuline stopt de verzuring van je bloed.

Controleren van ketonenwaarden

Je kunt controleren hoeveel ketonen er in je bloed zitten. Dit doe je met speciale strips. Die reageren op urine of bloed. Er zijn ook glucosemeters die automatisch de ketonen in je bloed meten. Het is verstandig je ketonen te meten bij bloedglucosewaarden boven de 13,0 mmol/l. Ook als je ziek bent, meet je je ketonen. Niet iedereen heeft een ketonenmeter met strips thuis. Met je zorgverlener bespreek je of dit nodig is. En of je de meter vergoed krijgt van de verzekering.

Gevaarlijke ketonenwaarden

Een beetje ketonen in je bloed is niet erg. Dit gaat vaak snel weer over. Hier moet je op letten als je ketonen meet:

 • Ketonen onder de 0,6 mmol/l = gezonde ketonenwaarde 
 • Ketonen tussen 0,6 en 1,5 mmol/l = iets te hoge waarde. Je lichaam verbrandt vet in plaats van glucose. Eet nog iets, als je suikerspiegel niet te hoog is. Dien dan insuline toe. 
 • Ketonen tussen 1,5 en 3 mmol/l = Bel snel met je arts om te vragen wat je moet doen. Er zitten te veel ketonen in je bloed, en dan kan bloedverzuring ontstaan.  
 • Ketonen hoger dan 3 mmol/l = bel direct alarmnummer 112! Een meter geeft soms HI aan. Dit betekent dat je heel veel ketonen in je bloed hebt.

Hoe zorg je ervoor dat ketoacidose niet opnieuw ontstaat? 

Ketoacidose kan een heftige ervaring zijn voor jou en de mensen om je heen. Na een ketoacidose bespreek je samen met je zorgverlener wat er precies gebeurd is. Samen zoek je de oorzaak van je hoge bloedglucosewaarden en de ketoacidose. Je bedenkt hoe je dit de volgende keer kan voorkomen. Soms verander je de behandeling van je diabetes. De kans dat het weer gebeurt, wordt dan kleiner.

Wat doet diabetestechnologie met hypo's, hypers en schommelingen?

Ontdek wat een sensor of pomp doet met je bloedglucose. Helpen ze tegen hoge en lage glucosewaarden? Wat kunnen deze apparaten wel en niet?

Bekijk het artikel

Artikel met medewerking van:

 • dr. Arianne van Bon - internist-endocrinoloog, Rijnstate Ziekenhuis

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2023

Lees meer over Bloedglucosewaarden bij diabetes

Volgend artikel