Wat is diabetes

Wat is de Time in Range of tijd binnen doelbereik?

Je kunt de bloedglucosewaarde meten in Time in Range. Dit is de tijd dat de bloedglucose binnen de afgesproken waarden is. Voor mensen met diabetes is dit meestal tussen de 4,0 en 10,0 mmol/l.

In het kort:

  • De Time in Range (TIR) is de tijd per dag die de bloedsuiker binnen afgesproken waarden is. 
  • Voor mensen met diabetes betekent dit meestal een waarde tussen de 4 en 10 mmol/l. 
  • Met een continue glucosesensor wordt de Time in Range erg precies bepaald. 
  • De Time in Range is geen vervanging van de HbA1c-waarde.

Time in Range bij diabetes

De Time in Range (TIR) laat zien hoeveel tijd de bloedglucose op een dag tussen 2 waarden blijft, een hoge en een lage. Welke 2 waarden dat zijn, spreek je af met de zorgverlener. In het Nederlands noemen we dit ook wel de ‘tijd binnen het bereik’. Of ‘streefbereik’ of ‘doelbereik’. De Time in Range verschilt van de HbA1c-waarde. HbA1c is een geschatte, gemiddelde glucosewaarde over een periode van 2-3 maanden. De Time in Range geeft een deel aan van de tijd in procenten.

Bekijk de video op https://api.diabetes.nl/oembed?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F831769359%3Fshare%3Dcopy&signature=fef57507dc1ee74504096b7e6f8db25ff3a074be782a922b2bf707ddaec26df9

Wat is de streefwaarde?

Je kan bij de Time in Range zelf bepalen welke waarden jij graag wil halen. Deze waarden noemen we je streefwaarden. Artsen en wetenschappers hebben wel uitgezocht welke streefwaarden het beste zijn voor je gezondheid. Voor mensen met diabetes type 1 en type 2 geldt:

  • minstens 70 procent van de dag een bloedglucose tussen de 3,9 en 10 mmol/l
  • minder dan 4 procent van de dag lager dan 3,9 mmol/l
  • zo weinig mogelijk tijd hoger dan 10 mmol/l
Je kunt de bloedglucosewaarde meten in Time in Range. Dit is de tijd dat de bloedglucose binnen de afgesproken waarden is.

Hoe meet je de Time in Range? 

Je kunt de Time in Range op twee manieren meten:

  • Met een glucosesensor. De glucosesensor meet de bloedsuiker 24 uur op een dag. Daardoor wordt de Time in Range erg precies vastgesteld. De sensor rekent de Time in Range zelf uit. 
  • Met vingerprikken. Je meet je waarde vaker dan normaal met een bloedglucosemeter. Dit doe je minimaal 2 weken, overdag en 's nachts. Met die glucosewaarden bepaal je de Time in Range. Je zorgverlener kan je hier meer over uitleggen. 

Voordelen van Time in Range 

De Time in Range is erg precies. Je leert veel over dingen die invloed hebben op je bloedglucosewaarden. Met de Time in Range kan je je behandeling heel precies aanpassen. Bijvoorbeeld als je vaak hoge of juist lage glucosewaarden hebt.

Nadelen van Time in Range

De Time in Range laat veel zien van je bloedglucosewaarden. Maar er zijn ook nadelen. Alle cijfers kunnen invloed hebben op je stemming, dus hoe je je voelt. Zijn je waardes niet vaak binnen het streefbereik? Dan kan dit voelen als een teleurstelling. Je kunt ook erg je best doen voor betere glucosewaarden. Dit kan je moe maken. Je bent dan zoveel bezig met je diabetes, dat je geen energie meer hebt voor andere dingen.

Wat doet diabetestechnologie met hypo's, hypers en schommelingen?

Ontdek wat een sensor of pomp doet met je bloedglucose. Helpen ze tegen hoge en lage glucosewaarden? Wat kunnen deze apparaten wel en niet?

Bekijk het artikel

Gesprekskaart Goed op weg met Diatech

Wil je meer weten over glucosesensoren en insulinepompen? Er is nu een online kaart met 9 onderwerpen over technologie. Je ziet er vragen en antwoorden. Deze kaart is ook handig voor een gesprek met je zorgverlener.

Bekijk het artikel

Artikel met medewerking van:

  • dr. Arianne van Bon - internist-endocrinoloog, Rijnstate Ziekenhuis

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2023

Lees meer over Bloedglucosewaarden bij diabetes

Volgend artikel