Over Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds wil een betere kwaliteit van leven voor mensen met diabetes. Het zet zich in om diabetes te voorkomen en te genezen. Om dit te bereiken, is samenwerking heel belangrijk. We werken onder meer samen met burgers, bedrijven, wetenschappers, universiteiten en gezondheidsfondsen. 

Diabetes.nl is een mooi voorbeeld van onze samenwerking met andere organisaties. Op deze website komt onze gezamenlijke kennis bij elkaar.

Meer onderzoek 

Het Diabetes Fonds financiert belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar diabetes. Op korte termijn is ons doel betere behandelingen. Zodat mensen met diabetes een betere kwaliteit van leven krijgen. Voor de toekomst is onze droom genezing.

Meer onderzoek naar diabetes

Het Diabetes Fonds is de grootste private financier van diabetesonderzoek in Nederland.

Onderzoeken van het Diabetes Fonds

Gezonder leven 

We helpen iedereen die gezonder wil leven om diabetes type 2 te voorkomen. We willen ook dat je beter kunt leven met diabetes type 2. Of dat je de ziekte soms zelfs kunt omkeren. We werken aan deze doelen door bijvoorbeeld contact met de politiek. We zetten ons ook in voor manieren om makkelijker gezond te leven. Deze manieren heten leefstijlinterventies. Mensen met diabetes type 2 die meedoen aan leefstijlinterventies hebben vaak minder of geen medicatie nodig. Ze voelen zich ook fitter.

We organiseren ook gezonde evenementen zoals de Nationale Suiker Challenge (NSC) en de New York Mini Marathon (NYMM). Zo komt er meer begrip voor diabetes. Ook weten meer mensen wat diabetes is. 

New York Mini Marathon

Naar de New York Mini Marathon

Iedereen vrij van diabetes

Ons doel wordt steeds belangrijker. Want steeds meer mensen krijgen diabetes. Er moeten snel oplossingen komen. Dit kan alleen met onderzoek. We willen meer onderzoek mogelijk maken. Hiervoor zijn we afhankelijk van donaties. Je helpt al met een kleine bijdrage, in geld of in tijd. Of doe mee met een sportieve of leuke actie. 

Help mee om diabetes de wereld uit te krijgen

Er zijn verschillende manieren om mee te helpen.

Help mee!