Diabetes type 1

Time in Range bij diabetes type 1

De bloedglucosewaarde bij diabetes type 1 kan je meten in Time in Range. Dit is anders dan het HbA1c. Wat betekent de Time in Range?

In het kort:

 • De Time in Range (TIR) is de tijd per dag die de bloedsuiker binnen het streefbereik zit. Het heet ook tijd in doelbereik. 
 • Voor mensen met diabetes type 1 is het streefbereik meestal een waarde tussen de 3,9 en 10 mmol/l. 
 • Met een continue glucosesensor wordt de Time in Range precies bepaald. 
 • De Time in Range is niet hetzelfde als de HbA1c-waarde.

Time in Range bij diabetes 

De Time in Range (TIR) laat zien hoeveel tijd de glucose op 1 dag binnen een afgesproken bereik blijft. Dat is tussen een afgesproken hoge en lage waarde. In het Nederlands noemen we dit ook wel de ‘tijd in het doelbereik’. De Time in Range is iets anders dan de HbA1c-waarde. Het HbA1c is een waarde in het bloed die iets zegt over de gemiddelde glucose in de laatste 2 tot 3 maanden. De Time in Range meet je niet in het bloed. Deze waarde is op basis van waarden van een glucosesensor. 

Wat is de streefwaarde? 

Je kan met diabetes type 1 zelf bepalen welke waarden jij graag wil halen. Artsen en wetenschappers hebben wel uitgezocht welke waarden het beste zijn voor je gezondheid. Voor mensen met diabetes type 1 is dit:

 • Minstens 70 procent van de dag tussen de 3,9 en 10 mmol/l. 
 • Minder dan 4 procent van de dag lager dan 3,9 mmol/l. 
 • Zo min mogelijk tijd hoger dan 10 mmol/l. 
Je kunt de bloedglucosewaarde meten in Time in Range. Dit is de tijd dat de bloedglucose binnen de afgesproken waarden is.

Streefwaarde bij zwangerschap 

De streefwaarden zijn strenger voor mensen met diabetes type 1 die zwanger zijn, of zwanger willen worden: 

 • Minstens 70 procent van de dag tussen de 3,5 en 7,8 mmol/l. 
 • Minder dan 4 procent van de dag lager dan 3,5 mmol/l. 
 • Minder dan 25 procent van de dag hoger dan 7,8 mmol/l. 

Time below Range en Time above Range 

Naast de Time in Range bestaat de Time above Range. Dit is de tijd dat de bloedsuikers hoger zijn dan het streefbereik. Dit noemen we ook wel hypers. De Time below Range is de tijd waarin de bloedsuikers lager zijn dan het streefbereik, dit zijn hypo's. 

Met je smartphone of reader scan je de glucosesensor voor je glucosewaarde

Hoe meet je de Time in Range? 

De Time in Range wordt gemeten met een glucosesensor. Deze meet de glucosewaarde 24 uur per dag. Gebruik je een glucosesensor? De meeste sensoren laten automatisch zien hoeveel tijd je op een dag binnen de streefwaarden zit. Het getal is in procenten. Heb je geen glucosesensor? Bespreek dit eens met je zorgverlener. 

Perfecte waardes bestaan niet 

De Time in Range laat veel zien van je bloedglucosewaarden. Dit kan een nadeel zijn. Alle cijfers kunnen je onzeker of angstig maken. Perfecte waardes bestaan niet. Maar een lage Time in Range kan voelen als een teleurstelling. Als het niet lukt om je Time in Range te verbeteren, kan dit je verdrietig of moe maken. Heb je hier last van? Praat er dan eens over met je zorgverlener. Die kan je helpen. Het kan bijvoorbeeld fijn zijn om te praten met een psycholoog.

Wat doet diabetestechnologie met hypo's, hypers en schommelingen?

Ontdek wat een sensor of pomp doet met je bloedglucose. Helpen ze tegen hoge en lage glucosewaarden? Wat kunnen deze apparaten wel en niet?

Bekijk het artikel

Gesprekskaart Goed op weg met Diatech

Wil je meer weten over glucosesensoren en insulinepompen? Er is nu een online kaart met 9 onderwerpen over technologie. Je ziet er vragen en antwoorden. Deze kaart is ook handig voor een gesprek met je zorgverlener.

Bekijk het artikel

Artikel met medewerking van:

 • dr. Peter van Dijk - internist-endocrinoloog, UMC Groningen

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2023

Lees meer over Bloedglucosewaarden bij diabetes type 1

Volgend artikel