Wat is diabetes

Vernieuwingen in diabeteszorg

Vernieuwingen in diabeteszorg zorgen voor meer kwaliteit van leven en een kleinere kans op complicaties. Wetenschappelijke onderzoeken, technologische ontwikkelingen en meer kennis voor mensen met diabetes helpen daarbij.  

In het kort  

  • Vernieuwingen zorgen voor meer kwaliteit van leven en een kleinere kans op complicaties.  
  • Digitale ontwikkelingen helpen enorm bij betere diabeteszorg. Maar ook aandacht door overheid, pers zorgt voor meer vernieuwingen.  
  • De meeste vernieuwingen zijn gericht op zelfzorg.  
  • Er zijn veel vernieuwingen door technologie, maar er zijn ook veel vernieuwingen door het verzamelen van informatie.  
  • Geld voor vernieuwingen komt vooral vanuit de overheid en organisaties zoals het Diabetes Fonds, Stichting DON en JDRF Nederland.  

 Hoop en vooruitgang  

Vernieuwingen zorgen er bijna altijd voor dat iemand met diabetes beter hulp krijgt. Het zorgt voor een betere kwaliteit van leven. En voor minder complicaties op langere termijn. Betere hulp betekent minder zorgen en minder stress. Naast betere zorg, geeft het ook hoop op een gezonder en langer leven. Ook daarom zijn vernieuwingen voor iemand met diabetes heel belangrijk. 

Hoe ontstaan vernieuwingen in diabeteszorg?  

Vaak ontstaat een vernieuwing doordat een grote groep mensen met diabetes hetzelfde probleem heeft. Maar ook nieuwe technologieën helpen bij vernieuwingen, zoals apps op de telefoon en draadloze verbindingen tussen apparaten. Diabetesorganisaties maken de noodzaak van vernieuwingen bekend door er veel over te praten met de overheid, de pers en politieke partijen. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld de Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, JDRF Nederland, Stichting DON, DiabetesPlus en Patiëntenfederatie Nederland. 

Vernieuwingen voor zelfzorg  

Meer en betere zelfzorg is het doel van de meeste vernieuwingen. Daarvoor worden veel nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld. Goede hulpmiddelen geven meer grip op de eigen gezondheid. Dit maakt je zelfstandiger. Er komen minder vragen bij zorgverleners en zorgorganisaties. En dat verlaagt weer de kosten van de zorg. Het grootste voordeel is dat het aantal complicaties omlaaggaat. De grootste zelfzorg-vernieuwingen in de afgelopen jaren zijn de glucosesensor en de (hybrid) closed loop-systemen.

Wetenschappelijke vernieuwingen  

Academische ziekenhuizen doen veel wetenschappelijk onderzoek. Grote onderzoeken op dit moment gaan over betere voetzorg, chronische moeheid, hypoglykemie en stamceltherapie. De overheid geeft enorm veel geld uit voor wetenschappelijk onderzoek. Ook het Diabetes Fonds geeft veel geld uit aan wetenschappelijke onderzoeken in ziekenhuizen.  

Bij universiteiten en academische ziekenhuizen wordt veel onderzoek gedaan naar diabetes.

Informatie voor vernieuwingen  

Het Diabetesregister is een grote verzameling van alle gegevens over diabetes in Nederland. Het verzamelen van deze gegevens is gestart in 2017. Door alle gegevens van alle mensen met diabetes samen te brengen is duidelijk welke problemen en welke complicaties het meest voorkomen. Dat helpt bij het bedenken en kiezen van zinvolle vernieuwingen.  

Digitale vernieuwingen 

Sinds een paar bestaat de digitale Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Deze wordt meestal PGO genoemd. In een PGO staat alle medische informatie van iemand. Je kunt zorgverleners toegang geven tot je PGO. Er zijn ook meer digitale spreekuren. Je spreekt je zorgverlener dan online via een beeldscherm. Vooral tijdens corona waren er veel digitale spreekuren. Bij veel zorgverleners kun je nog steeds een digitale afspraak maken. In de richtlijn Zorg op afstand zijn hier afspraken over gemaakt met zorgverleners. 

Meer informatie en cursussen

Diabetes is een ziekte waarbij zelfzorg heel belangrijk is. Je moet goed weten hoe je met je ziekte en met je medicijnen omgaat. Hier is steeds meer informatie over te vinden. Zoals op deze website. Maar er zijn ook veel trainingen, cursussen en webinars. Je vindt ze op de pagina's over Leven met diabetes. Ook worden er apps en games bedacht die helpen bij het accepteren van diabetes en leren over diabetes. Een voorbeeld is de online escaperoom ‘Hyper Control’. Dit computerspel laat kinderen en jongeren ervaren hoe het is om diabetes type 1 te hebben.  

Hoe worden vernieuwingen betaald?  

Organisaties zoals Diabetes Fonds, Stichting DON en JDRF Nederland verzamelen geld voor vernieuwingen binnen de diabeteszorg. Niet alleen voor nieuwe hulpmiddelen maar ook voor bijvoorbeeld apps, zoals de koolhydraatkenners. Ook de overheid betaalt mee aan vernieuwingen, zoals die van de kunstmatige alvleesklier.   

Dit zijn vernieuwingen die de diabeteszorg gaan veranderen:  

Artikel met medewerking van:

  • Iris van Bennekom - bestuurder Nederlandse Diabetes Federatie
  • dr. Erik Serné - internist vasculaire geneeskunde/diabetelogie, Amsterdam UMC VUmc

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 10 mei 2023

Lees meer over Diabeteszorg

Volgend artikel