Wat is diabetes

Organisatie van de gezondheidszorg

De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is goed. Het is internationaal een van de best scorende landen op het gebied van kwaliteit. Ook heeft Nederland een hoge score op hoe snel iemand geholpen wordt.   

In het kort  

  • De gezondheidszorg in Nederland is goed georganiseerd 
  • De zorg in Nederland is voor mensen beter toegankelijk dan in bijna alle andere rijkere landen.  
  • Er zijn een groot aantal wetten en regels voor de organisatie, kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.  
  • Er zijn ook grote uitdagingen, zoals de grotere vraag naar zorg en de druk op de zorgverleners.  
  • De overheid is met alle partijen in de zorg bezig met oplossingen voor de toekomst.  

Gezondheidszorg in Nederland  

In Nederland is de gezondheidszorg een onderwerp waar veel over gepraat wordt. Er is veel kritiek op de hoge kosten, de werkdruk voor zorgmedewerkers, de wachttijden en de kwaliteit. Maar de Nederlandse gezondheidszorg staat ook al jaren in de top 10 van de best presterende landen. Nederland is zelfs de beste van 11 rijkere landen. De gezondheidszorg heeft toch grote uitdagingen voor de toekomst. Lees hieronder hoe de gezondheidszorg in Nederland nu is geregeld. 

Hoe is de gezondheidszorg georganiseerd?  

Uitgangspunten voor de zorg in Nederland zijn:  

  • Toegang tot zorg voor iedereen.  
  • Solidariteit via een voor iedereen verplichte zorgverzekering. Solidariteit betekent dat we er samen voor zorgen dat iedereen zorg kan krijgen omdat iedereen meebetaalt aan de zorgkosten.  
  • Goede kwaliteit van zorg.   

Om dit te regelen is er veel vastgelegd in wetten. Dit heet het zorgstelsel.  

De zorgkosten stijgen  

De goede zorg en welvaart in Nederland is tegelijk ook een probleem. Ziektes worden eerder ontdekt en er zijn steeds betere mogelijkheden voor behandeling. Het gevolg is dat mensen ouder worden ook met blijvende ziektes leven ze langer. Er vragen dus steeds meer mensen om zorg en ook voor een langere tijd. Hierdoor stijgen de kosten en komt de betaalbaarheid onder druk te staan. De Nederlandse overheid kijkt met alle partijen naar manieren om de kosten van de zorg niet verder te laten stijgen. 

Te weinig zorgverleners  

Er zijn op dit moment te weinig zorgverleners. Een van de redenen daarvan is de grotere vraag naar zorg doordat mensen langer leven en meer kans hebben om een ziekte te overleven. Een andere reden is dat er te weinig mensen zijn in de zorg door de vergrijzing. We hebben steeds minder jonge mensen zodat er meer werk is om te doen dan dat er mensen zijn.  

Met je diabetesverpleegkundige of behandelaar bespreek je hoe je om kunt gaan met je diabetes.

De toekomst van de gezondheidszorg in Nederland  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg werkt met alle partijen in de zorg aan plannen voor toekomst van onze goede gezondheidszorg. Hoofddoelen zijn onder andere om gezonder ouder te worden, meer technologische oplossingen en andere organisatie van de zorg. Die plannen zijn beschreven in het Integraal Zorg Akkoord, Wonen en Zorg 2040 en in het Gezond en Aktief Leven Akkoord. 

Artikel met medewerking van:

  • Iris van Bennekom - bestuurder Nederlandse Diabetes Federatie
  • dr. Erik Serné - internist vasculaire geneeskunde/diabetelogie, Amsterdam UMC VUmc

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 10 mei 2023

Lees meer over Diabeteszorg

Volgend artikel