Wat is diabetes

Kwaliteit van diabeteszorg

De kwaliteit van diabeteszorg in Nederland is hoog. Dit komt door duidelijke regels en afspraken en door de hoge kwaliteit van zorgorganisaties.  

In het kort  

 • De kwaliteit van de diabeteszorg in Nederland is heel hoog.  
 • In de zorgstandaard Diabeteszorg staat beschreven wat er bij goede diabeteszorg hoort.  
 • In de zorgstandaard is het individueel zorgplan voor elke patiënt het belangrijkste onderdeel.   
 • Er zijn een groot aantal diabetesorganisaties in Nederland die samen werken aan kwaliteit zorg en verbetering.  
 • Onderdelen zoals het Diabetesregister en de overheidscampagne Samen Beslissen helpen hierbij.  

Kwaliteit van diabeteszorg in Nederland  

In Nederland is de kwaliteit van de diabeteszorg heel hoog. Dat komt omdat er in de zorg duidelijke regels en afspraken zijn. De overheid controleert de zorgverleners streng op deze regels en afspraken. Nederland gebruikt nieuwe medicijnen en diabetestechnologie ook sneller dan de meeste andere landen.   

Hoe blijft de kwaliteit hoog?  

Er zijn een groot aantal organisaties in Nederland die samen zorgen voor een hoge kwaliteit van diabeteszorg. Dat zijn overheidsorganisaties, maar ook steunstichtingen en patiëntenverenigingen, onderzoeksafdelingen in ziekenhuizen en beroepsverenigingen. De kwaliteit blijft hoog door:  

 • Beschrijven van regels en afspraken in de zorgstandaard.  
 • Gebruik van hulpmiddelen en technologie.  
 • Informeren en begeleiden van mensen met diabetes.  
 • Invloed uitoefenen op de politiek en organisaties die de zorg uitvoeren of betalen.  
 • Onderzoeken naar het ontstaan, voorkomen en genezen van diabetes en complicaties.  
 • Verzamelen van gegevens om de zorg verder te verbeteren.  
In het laboratorium van universiteiten en ziekenhuizen wordt bloed onderzocht voor onderzoek naar diabetes.

Zorgstandaarden bij een chronische ziekte  

Bij een blijvende ziekte zoals diabetes krijg je te maken met veel verschillende zorgverleners. Daarom is het belangrijk dat elke zorgverlener op dezelfde manier de zorg uitvoert. Hiervoor bestaan de zorgstandaarden. Elke zorgstandaard beschrijft precies wat goede zorg is voor elke chronische ziekte. Zorgverleners en patiëntenverenigingen hebben samen de zorgstandaarden gemaakt.  

Waaruit bestaat de zorgstandaard?  

Elke zorgstandaard heeft een versie voor patiënten en een versie voor zorgverleners. Het bestaat uit een overzicht van alle noodzakelijke onderdelen voor complete en goede zorg. Het belangrijkste in de zorgstandaard is het individueel zorgplan. Elke patiënt krijgt een individueel zorgplan. Hierin staat welke zorg de patiënt nodig heeft en wat de patiënt zelf doet met voeding, beweging en medicijnen. De zorgverlener en patiënt vullen het individueel zorgplan samen in.  

Waar staan de zorgstandaarden voor diabetes?  

De zorgstandaarden voor de verschillende typen diabetes staan op de website Zorgstandaarddiabetes.nl van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Zorgverleners vinden op deze website ook informatie en hulpmiddelen.   

Welke rol heeft de NDF hierin?  

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is een organisatie van alle diabetesorganisaties in Nederland samen. Leden van NDF zijn bijvoorbeeld het Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland, maar ook de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de Nederlandse Internisten Vereniging. De NDF leden willen gezamenlijk een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met diabetes. Daarvoor overlegt de NDF veel met de overheid, politiek en andere partijen in de zorg.  

Ontwikkelingen die de kwaliteit van diabeteszorg verbeteren  

 • Het belang van Samen Beslissen  

De Patiëntenfederatie onderzocht In 2020 allerlei onderdelen van de zorg. Ze spraken met grote groepen zorgverleners en patiënten. Een van de uitkomsten was dat patiënten en zorgverleners het heel belangrijk vinden om samen te werken aan de zorg. Bijvoorbeeld door samen te beslissen welke zorg het beste past. Landelijke advertenties en filmpjes over Samen Beslissen gaven daaraan in 2021 aandacht.  

 • Persoonlijke Gezondheidsomgeving  

Steeds meer zorgverleners zetten afspraken, informatie over medicijnen en het individuele zorgplan in de computer. Deze informatie is daarom makkelijker beschikbaar. Bij een chronische ziekte als diabetes heb je soms met tot wel 20 verschillende zorgverleners contact. Als patiënt kun je met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) zelf je informatie delen met zorgverleners.     

 • Diabetesregister  

Het Diabetesregister verzamelt sinds 2017 gegevens van alle mensen met diabetes die behandeld worden bij specialisten en in ziekenhuizen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen met diabetes er zijn en welk type diabetes zij hebben. En ook hoeveel mensen complicaties hebben, en diabetescijfers zoals HbA1c en Time in Range. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Diabetesvereniging Nederland (DVN) en Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) zijn samen verantwoordelijk voor het Diabetesregister. Met de cijfers kijken ze hoe er nog betere zorg mogelijk is.  

Verbeteringen in de diabeteszorg  

De kosten van diabeteszorg zijn hoog. Denk aan de kosten van onderzoeken, vervolgafspraken, medicijnen en hulpmiddelen. Vooral ook de complicaties kosten veel geld. Diabetestechnologie zoals de glucosesensor kan veel problemen voorkomen. Deze technologie is echter niet voor iedereen beschikbaar omdat de verzekering de kosten niet voor iedereen vergoed. Meer vergoeding voor diabetestechnologie en het sneller invoeren van nieuwe ontwikkelingen kunnen de kwaliteit van diabeteszorg enorm verbeteren.   

Artikel met medewerking van:

 • Iris van Bennekom - bestuurder Nederlandse Diabetes Federatie
 • dr. Erik Serné - internist vasculaire geneeskunde/diabetelogie, Amsterdam UMC VUmc

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 10 mei 2023

Lees meer over Diabeteszorg

Volgend artikel