Onderzoek

Verschillen in lichaamsprocessen (diabetes type 2)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 07-11-2023 

Dit onderzoek kijkt naar kenmerken van lichaamsprocessen. Wat zijn de verschillen in lichaamsprocessen tussen atleten en mensen met diabetes? De artsen onderzoeken dit door onder andere te kijken naar gevoeligheid voor insuline. Ze maken ook scans van het lichaam.  

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoeksvoorstel is de metabole fenotypering van getrainde atleten (duurtraining), inactieve slanke en obese personen en type 2 diabetes patiënten. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • man 
  • leeftijd 40-70 jaar 
  • BMI > 30 kg/m2 
  • Nniet afhankelijk van insuline toediening 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer onder andere aan deze voorwaarde voldoet: 

  • roken 

Meer over het onderzoek 
Geschikte participanten zullen een euglycemische-hyperinsulinemische clamp ondergaan, evenals MRS scans voor creatine fosfaat herstel en spier vetgehalte, metingen van de lichaamssamenstelling en afname van een spierbiopt. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek: 

  • Maastricht University Medical Center (MUMC+)

Onderzoeker(s) 

  • Patrick Schrauwen, PhD (MUMC+)
  • Lauren M Sparks, PhD (MUMC+)  
  • Madeleen Bosma, M.S. (MUMC+)

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 01-03-2011

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar diabetes type 2

Volgend artikel