Onderzoek

Wat is het verband tussen hartfalen en diabetes type 2? (diabetes type 2)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 07-11-2023 

Dit onderzoek kijkt naar het verband tussen hartfalen en diabetes type 2. Vaak komen deze twee aandoeningen samen voor. Komt dat door een te hoge bloedsuikerspiegel, bloeddruk of obesitas? Dat is nog niet duidelijk. De onderzoekers zoeken dit uit door gegevens te verzamelen van mensen met en zonder diabetes type 2. En van mensen met en zonder hartklachten. De onderzoekers zoeken deelnemers met diabetes type 2 of met hartfalen.

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel van het onderzoek 
Om de uniekheid van diabetische cardiomyopathie (DCM) te beoordelen ten opzichte van andere vormen van cardiomyopathie middels ongesuperviseerde cluster benaderingen gebaseerd op diepe fenotypering (klinisch, beeldvorming en biologisch informatie). Met de resultaten hiervan tracht de studie de klinische behandeling van T2DM patiënten te verbeteren door nieuwe mogelijkheden voor gepersonaliseerde preventieve en therapeutische strategieën te ontdekken. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • diabetes type 2 en/of hartfalen 
  • leeftijd 45-75 jaar

Organisaties die meedoen 
Onder andere deze organisaties doen mee aan het onderzoek.  

  • University Medical Center Groningen (UMCG) 
  • Academisch Ziekenhuis Maastricht 
  • UMC Utrecht
  • Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France 

Onderzoeker(s) 

  • DB Westenbrink, Prof dr. (UMCG) 
  • Stephane Heymans, Prof, MD, PhD (Academisch Ziekenhuis Maastricht) 
  • Folkert W Asselbergs, Prof, MD (UMC Utrecht) 
  • Geneviève Derumeaux, MD, PhD 

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 14-03-2021

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 17 mei 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar diabetes type 2

Volgend artikel