Onderzoek

De verwerking van fructose in het lichaam (diabetes type 2)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 07-02-2024   

Dit onderzoek kijkt naar fructose. Een andere naam voor fructose is fruitsuiker. Als je fructose eet, zet je lichaam de fructose om in geschikte stoffen. De onderzoekers denken dat de manier waarop je lichaam dit doet, te maken heeft met je afkomst. Daarom kijken de onderzoekers naar verschillen tussen mensen met diabetes type 2 met een Zuid-Aziatisch Surinaamse achtergrond en mensen met een Kaukasische achtergrond.

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel van het onderzoek 
Kinetiek van fructose metabolisme bepalen en zijn rol als metabool substraat ihkv een hoog vs laag fructose dieet in mensen van SAS of Kaukasische etniciteit. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • 40-70 jaar 
  • BMI 25-35 
  • stabiele adequate diabetesmedicatie voor 3 maanden (moet metformine bevatten) 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je aan een van deze voorwaarden voldoet: 

  • GLP1 of insuline gebruikt 
  • roken 
  • vegetarisch dieet
  • HbA1c >9% 

Meer over het onderzoek 
Door de pathway van glucosemetabolisme te omzeilen, zou fructose een rol spelen in het ontwikkelen van metabole ziekten zoals T2D en leververvetting. Het mechanisme hiervan is onbekend en speelt mogelijk een rol in etnisch specifieke riskfactoren. Dat wil zeggen, mensen van vershillende etnische afkomst (bijvoorbeeld Zuid-Aziatisch Surinaams (SAS)) hebben een hoger risico en slechtere uitkomst van metabole ziekten dan Kaukasiers. 

Vanwege verschillen in het intestinale microbioom van deze etniciteiten, hypothetiseren wij dat een ander fructose katabolisme in patiënten van SAS leidt tot specieke metabolieten zoals ethanol. In deze studie zal het fructose metabolisme onderzocht worden in deze twee etniciteiten. Hiervoor zullen we deelnemers randomiseren in een 4 weeks dieet met hoog, danwel lage fructose en zullen de fructose fluxus bij de patienten meten. Hierin zal er gekeken worden naar fysiologische en microbiële katabolisme van fructose en de eventueel etnische verschillen. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek. 

  • Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) 

Onderzoeker(s) 

  • Max Nieuwdorp, MD PhD
  • Cengiz Callender, MD

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 01-10-2022 

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 11 mei 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar diabetes type 2

Volgend artikel