Onderzoek

Tirzepatide bij chronische nierziekte (diabetes type 2)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 07-11-2023

Mensen met diabetes type 2 hebben soms ook een chronische nierziekte. Dit onderzoek kijkt of het medicijn tirzepatide helpt tegen chronische nierziekte bij mensen met en zonder diabetes type 2.  

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel van het onderzoek 
Het doel van deze studie is om het werkingsmechanisme (de werkingsmechanismen) van tirzepatide in de nieren te onderzoeken bij deelnemers met overgewicht of obesitas en chronische nierziekte, met en zonder type 2 diabetes, om mogelijke toekomstige nieruitkomstonderzoeken te informeren. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • deelnemers met diabetes moeten een HbA1c 7% tot ≤ 10,5% hebben bij screening 
  • deelnemers moeten de diagnose chronische nierziekte hebben
  • deelnemers moeten een behandeling ondergaan met een ACE of ARBi  

Meer over het onderzoek 
De farmacologische behandeling wordt gecombineerd met een leefstijlinterventie, bestaande uit een caloriearm dieet en meer lichamelijke activiteit. 

Organisaties die meedoen 
Onder andere deze organisaties doen mee aan het onderzoek.  

  • Eli Lilly and Company 
  • Amsterdam UMC, locatie VUmc 
  • Ziekenhuisgroep Twente, locatie Almelo 

Onderzoeker(s) 

  • Daniel van Raalte  (Amsterdam UMC) 
  • Goos Laverman (Ziekenhuisgroep Twente) 

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 05-01-2023

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 17 mei 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar diabetes type 2

Volgend artikel