Onderzoek

Plantaardig dieet (diabetes type 2)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 28-02-2024 

Dit onderzoek kijkt naar het effect van een plantaardig dieet op de gezondheid. Het onderzoek duurt 12 weken. In die tijd proberen deelnemers zoveel mogelijk plantaardig te eten. En zo min mogelijk voedsel dat van dieren afkomstig is. Deelnemers worden begeleid door een expert op het gebied van gezondheid en voeding.  

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel van het onderzoek 
Het evalueren van het effect van een online plantaardig dieetprogramma van 12 weken in vergelijking met het gebruikelijke dieet op geglyceerd hemoglobine en geschatte relatieve vermindering van het CVD-risico (gebaseerd op vermindering van LDL-c, SBP en HbA1c) bij personen met T2D. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • diagnose type 2 diabetes sinds tenminste 1 jaar met gebruik van glucose verlagende middelen 
  • ten minste 2 maanden stabiele dosis van glucose, bloeddruk en lipiden verlagende middelen 
  • 18 jaar en ouder 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je aan een van deze voorwaarden voldoet: 

  • hypo-unawareness 
  • 2 of meer ernstige hypoglycemieën de laatste 3 maanden 
  • niet gereguleerde hypertensie of niet-gereguleerde diabetes 
  • vitamine B12 of ijzer deficiëntie 

Meer over het onderzoek 
Dit is een 12 weken durend plantaardig dieetprogramma bestaande uit informatie via een online platform, begeleiding door diëtisten en peer support groepen. De patiënten zullen ernaar streven hun inname van plantaardige producten te maximaliseren en hun inname van dierlijke producten zo veel mogelijk te beperken. De controlegroep zal aan het einde van de studie toegang krijgen tot het online platform. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek: 

  • UMC Utrecht 

Onderzoeker(s) 

  • Frank LJ Visseren, MD PhD 

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 01-09-2022

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je misschien meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. Jullie kunnen ook samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 11 mei 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar diabetes type 2

Volgend artikel