Onderzoek

De hersenklok en gevoeligheid voor insuline (diabetes type 2 en mensen met insulineresistentie)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 07-02-2024 

Mensen hebben een soort klokje in hun hersenen dat het dag- en nachtritme bepaalt. De hersenklok zorgt er onder andere voor dat je overdag wakker bent en in de avond moe wordt. Dit onderzoek kijkt of de hersenklok ook een rol speelt in de gevoeligheid voor insuline. 

Onderzoek loopt sinds 01-02-2022

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel van het onderzoek 
Primair doel: de dagelijkse activiteit van de SCN bepalen bij 3 groepen proefpersonen met verschillende stadia van insulineresistentie. 

Secundair doel: de dagelijkse activiteit van de perifere klokgenen bepalen in bucale cellen, bij 3 groepen proefpersonen met verschillende stadia van insulineresistentie. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • groep 1: obese personen met normale insulinegevoeligheid 
  • groep 2: obese personen met insulineresistentie 
  • groep 3: obese patiënten met diabetes type 2 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

  • personen die in ploegendienst (avonddienst/nachtdienst) werken 
  • patiënten met diabetes type 2 die worden behandeld met insuline of GLP-1 agonisten 

Meer over het onderzoek 
Dit is een observationele cohortstudie met een tijdsduur van 2 weken. Bij proefpersonen in groep 1 (obese personen met een normale insulinegevoeligheid) en groep 2 (obese mensen met insulineresistentie) zal er nog na 6-maanden en 12-maanden follow-up een nuchter plasma glucose en een nuchter plasma insuline worden bepaald, om mogelijke correlaties vast te stellen tussen SCN dysfunctie en de ontwikkeling van insulineresistentie of diabetes mellitus type 2. 

De studie zal worden uitgevoerd in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Beeldvorming middels fMRI zal plaatsvinden in het Spinoza Instituut in Amsterdam. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek. 

  • Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) 

Onderzoeker(s) 

  • Dr. D.J. Stenvers 
  • E.M. Speksnijder (AMC)

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 01-02-2022

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek.

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar diabetes type 2

Volgend artikel