Diabetes dichtbij

Hoe praat je over diabetes met je gezin?

Als je kind diabetes krijgt, verandert er van alles voor het hele gezin. Voor jezelf, je partner en voor broers en zussen. Lukt het om hierover te praten?  

In het kort 

  • Diabetes is een ziekte die het dagelijks leven in je gezin verandert. Het is belangrijk dat iedereen in het gezin alle veranderingen snapt. Er met elkaar over praten is hiervoor heel belangrijk. 
  • De behandeling van diabetes kost tijd en aandacht. Het kan zijn dat je elkaar vergeet in deze drukke periode. 
  • Het is belangrijk dat je kind de ziekte begrijpt. Kom je er niet uit? Vraag je zorgverlener om hulp als je er niet uitkomt.  
  • Het is ook voor broers en zussen goed om te weten wat er gebeurt en hoe ze kunnen helpen. 
  • Maak je je veel zorgen om je kind? Probeer hierover te praten met je partner of met een zorgverlener.  

Na de diagnose diabetes 

Als je kind hoort dat hij of zij diabetes heeft, kan dat een enorme schok zijn. Ook kan er opluchting zijn, omdat je kind al langere tijd ziek is en je nu weet waarom. Een jong kind heeft misschien nog niet door wat er allemaal gebeurt. Een kind in basisschoolleeftijd krijgt wel alles mee en voelt meer dan we vaak denken. Een puber zit zonder diabetes al in een gevoelige periode en voor een jongere die zich net losmaakt van het gezin kan de diagnose een enorme stap terug zijn. Elke leeftijd heeft zijn eigen uitdaging. Lees meer in Wat als je kind de diagnose diabetes krijgt

Praat niet ‘over’ je kind, maar 'met’ je kind 

Er komt veel informatie op je af als je kind diabetes krijgt. Er moeten afspraken gemaakt worden, je moet school of de dagopvang informeren en het aan je familie vertellen. Ook ga je hulpmiddelen en medicijnen regelen. Het kan zijn dat je in al die drukte vergeet om je kind erbij te betrekken. Bij veel kinderen is het verstandig om ze direct aan te laten sluiten bij beslissingen en gesprekken. Je kunt vaak beter praten mét je kind, dan over je kind. Lees ook > Wat kan je kind met diabetes zelf? 

Praten met anderen 

Voor veel kinderen met diabetes is het fijn om contact te hebben met andere kinderen met diabetes. Die komen ze normaal gesproken namelijk niet snel tegen. Ook voor ouders en voor zussen en broers is het soms fijn om te praten met anderen die in dezelfde situatie zitten. Dat kan zijn om tips en adviezen te krijgen, maar ook om je hart te luchten of even te klagen. Bekijk ook > Ouders zijn van een kind met diabetes voor tips over Familiedagen en kinderevenementen. 

Je baby of jonge kind met diabetes 

Met je kind praten over diabetes is op deze leeftijd niet mogelijk of nog lastig. Toch is het goed om ook bij baby's en dreumesen te blijven vertellen wat je doet. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van een sensor en toedienen van insuline. Oudere broers en zussen hebben misschien meer behoefte aan uitleg. Ook is het belangrijk om met je partner te praten over wat jij voelt en denkt. Je kind heeft je met diabetes nu nog harder nodig. Het kan zijn dat je je zorgen maakt over de toekomst. Het helpt om hierover te praten. Lukt het je niet? Dan kun je ook de hulp inroepen van een zorgverlener of therapeut. Zij kunnen jou en je gezin helpen om er met elkaar over te praten. 

Je basisschoolkind met diabetes 

Kinderen in de basisschoolleeftijd snappen heel veel. En ze voelen ook veel. Het is misschien lastig om alles over diabetes te vertellen. Je wilt je kind of kinderen niet ongerust maken. Vaak kunnen ze meer aan dan je denkt. Meer informatie en duidelijkheid helpt kinderen vaak om zich eigenaar te voelen over hun eigen ziekte en zelfvertrouwen te krijgen. Je kent je kind zelf het beste en kunt ook goed nadenken over wat ze wel en niet hoeven te weten. Je kunt ook de hulp van de zorgverlener inroepen. 

Je puber of jongere met diabetes 

Ook in deze leeftijd is het vaak een beetje zoeken hoe en wanneer je over diabetes praat. Praten over wat er gebeurt, zorgt vaak voor meer begrip voor elkaar. Ook kan het zorgen weghalen en de band in het gezin sterker maken. Praten is altijd beter, dan over je gevoelens, gedachten en misschien angst te zwijgen. Het is ook goed voor broers en zussen om te begrijpen dat diabetes invloed heeft op hoe iemand reageert of zich voelt. 

Praat ook over wat je kind en jij voelen 

Vaak praat je met je kind over dagelijkse zaken zoals snoepen en of alle belangrijke diabetesspullen wel meegaan naar school. Maar het is ook belangrijk om af en toe met je kind te praten over diabetes in jullie leven. Wat er misschien aan tegenvalt of wat je kind anders wil, of waar je kind zich misschien zorgen over maakt. Het is voor sommige kinderen ook belangrijk te weten dat je controleert om te helpen en omdat dat hoort bij je rol als de ouder.  

Zorgen om je kind 

Waarschijnlijk maak je je veel zorgen over je kind sinds de diagnose. Of je zit met veel vragen. Het is belangrijk dat je hierover praat. Door met je partner of een zorgverlener in gesprek te gaan over diabetes, leer je de uitdagingen voor je kind beter begrijpen. Ook is het goed om veel te weten over de ziekte. Meer kennis zorgt er soms ook voor dat je je minder zorgen maakt. Er zijn ook manieren om in je gezin samen met diabetes om te gaan > Hoe ga je om met diabetes in je gezin?

Artikel met medewerking van:

  • ervaringsdeskundigen

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 18 december 2023

Lees meer over Voor ouders

Volgend artikel