Dagelijks leven

Ziek van je werk door diabetes

Je kunt niet meer werken door je diabetes. Wat kun je dan verwachten van je werkgever? En wat doe je zelf? Je leest het hier. 

In het kort

  • Je hoeft geen reden te geven als je je ziekmeldt.
  • Het is voor een werkgever fijn om te weten of je verwacht dat je kort of lang ziek bent. 
  • Als je langere tijd ziek bent, hebben jij en je werkgever verschillende rechten en plichten. 
  • Kun je niet meer aan het werk en raak je arbeidsongeschikt? Dan wordt je loon vaak vervangen door een WIA-uitkering.
  • Voor een WIA-uitkering moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Wat gebeurt er als je je ziekmeldt? 

Je werkgever mag niet vragen waarom je je ziekmeldt. Maar heb je een goede relatie met je werkgever? Dan is het wel fijn als de werkgever weet of je verwacht dat je kort of lang ziek bent. Je kunt er dan voor kiezen om te vertellen waarom je ziek thuisblijft. Bijvoorbeeld als je moet bijkomen van een hypo. Je kunt ook gewoon aangeven dat je verwacht niet lang ziek te zijn. Of dat je wel verwacht lang ziek te zijn. Je hoeft geen details te geven.

Langdurig ziek door je diabetes? 

Ben je langere tijd ziek door je diabetes? Jij en je werkgever hebben dan een aantal rechten en plichten. Samen moet je bijvoorbeeld actief werken aan een terugkeer op je werk. Dit is geregeld in de Wet verbetering poortwachter. Het belangrijkste recht na je ziekmelding is dat je wordt doorbetaald door je werkgever. 

Kun je niet meer terug in je oude baan? 

Het kan zijn dat jij samen met je werkgever en bedrijfsarts besluit dat je je oude baan niet meer kunt doen. Soms is een andere functie binnen het bedrijf de oplossing. Anders wordt er vaak met een re-integratiebureau gekeken naar een functie in een andere organisatie. 

Arbeidsongeschiktheid en de WIA-uitkering 

Ben je langer dan twee jaar ziekgemeld? Vaak word je dan gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt verklaard. Daarna word je loon niet meer betaald door je werkgever, maar door de overheid. Als je aan alle voorwaarden voldoet kun je in aanmerking komen voor de WIA-uitkering. Na 88 weken ziekte stuurt het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) je een brief met een uitnodiging om de WIA-uitkering aan te vragen. 

Artikel met medewerking van:

  • Bert van Dam - adviseur re-integratie en loopbaanbegeleiding

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 20 februari 2023

Lees meer over Werken met diabetes

Volgend artikel