Dagelijks leven

Vergoedingen voor diabetestechnologie

Met diabetestechnologie worden alle hulpmiddelen en technieken bedoeld die gebruikt worden bij diabeteszorg. Niet alle diabetestechnologie wordt voor iedereen met diabetes vergoed uit de basisverzekering. Dat betekent dat zij de hulpmiddelen dan zelf moeten betalen. 

In het kort 

  • Met diabetestechnologie worden alle hulpmiddelen en technieken bedoeld die gebruikt worden bij diabeteszorg. 
  • Niet alle diabetestechnologie wordt voor iedereen vergoed uit de basisverzekering. 
  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet je voldoen aan voorwaarden. Die voorwaarden zijn bij ieder hulpmiddel anders. 
  • Over vergoeding voor diabetestechnologie is veel discussie.  
  • Er zijn verschillende ideeën over het aantal voorwaarden en hoe ze door zorgverleners en zorgverzekeraars worden gebruikt. 

Worden hulpmiddelen vergoed? 

Diabetes is een ziekte waarbij veel mensen dagelijks afhankelijk zijn van hulpmiddelen zoals de prikpen, test strips, een glucosemeter, glucosesensor, insulinepen of pomp. Dat zorgt voor extra kosten boven op de normale ziektekosten. Een aantal van deze hulpmiddelen wordt uit de basisverzekering vergoed. Er zijn ook hulpmiddelen waarvoor er voorwaarden zijn voor vergoeding. Voldoe je aan die voorwaarden dan heb je een automatische indicatie. Sommige hulpmiddelen worden (nog) niet vergoed. 

Wat betekent een automatische indicatie? 

Een automatische indicatie wil zeggen dat je voor vergoeding van bepaalde zorg in aanmerking komt. Een indicatie hebben betekent nog niet dat je automatisch ‘recht’ hebt op bepaalde zorg. Samen met je zorgverlener kijk je wat het beste bij jouw situatie en bij jou als patiënt past. Zijn verschillende systemen gelijk, dan heeft de zorgverlener de maatschappelijke taak om de meest doelmatige optie voor te schrijven. 

Hoe komen de regels rond vergoeding tot stand? 

Het Zorginstituut Nederland is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgericht om te zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dat doen ze onder meer door de Minister advies te geven over welke zorg in het basispakket behoort. Het Zorginstituut Nederland haalt daarvoor onder meer informatie op uit de Ronde Tafel Diabeteszorg  De Minister van VWS neemt de uiteindelijke beslissing. 

Vergoeding bij de vingerprikmethode 

Voor het prikken van je glucosewaarde heb je een prikpen, test strips en een glucosemeter nodig. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om deze vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering. Deze voorwaarden veranderen soms. Diabetesvereniging Nederland vermeldt de actuele voorwaarden op hun website.

De introductie van glucosesensoren 

Glucosesensoren zijn sinds 2008 in Nederland te koop en sinds 2010 worden ze volop gebruikt. Vóór 2010 moesten mensen met diabetes gemiddeld vijf keer per dag de vingerprik doen om de glucosewaarde te bepalen. Met Flash Glucose Monitoring via de FGM-sensor kunnen ze hun glucosewaarde op elk moment bekijken op hun smartphone of reader. De glucosesensor wordt op het lichaam gedragen en meet via een klein draadje voortdurend de glucosewaarde in het vetweefsel.  

Vergoeding van Flash Glucose Monitoring 

Om voor vergoeding van een FGM-sensor in aanmerking te komen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Voldoe je aan die voorwaarden dan heb je een automatische indicatie. Dat betekent nog niet automatisch dat je de glucosesensor ook echt vergoed krijgt. En soms kun je wel voor vergoeding in aanmerking komen terwijl je niet aan de voorwaarden voldoet. De zorgverlener heeft de maatschappelijke taak om de meest doelmatige optie voor te schrijven.

Vergoeding van glucosesensoren tot 18 jaar 

De vergoedingen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar zijn erg ruim. In principe worden alle methodes voor glucosemeting vergoed. Nadat iemand 18 jaar wordt blijft de methode die je op dat moment gebruikt ook voor de toekomst vergoed. Wil je na je 18e overstappen naar een andere methode dan kom je meestal niet meer voor vergoeding in aanmerking. Het is dus erg belangrijk om een weloverwogen besluit te maken voordat de 18-jarige leeftijd wordt bereikt. 

Vergoeding van Continue Glucose Monitoring 

Een glucosesensor die automatisch glucosewaardes meet en doorstuurt naar een ontvanger is een CGM-sensor. Deze glucosesensor kan gekoppeld worden aan een insulinepomp. Ook kan deze glucosesensor via een algoritme de insulinepomp aansturen en het glucosemanagement voor een deel overnemen. Deze glucosesensor wordt alleen vergoed als je voldoet aan de voorwaarden.  

Waarom is er veel discussie over vergoedingen? 

Er zijn verschillende landen om ons heen waar de vergoedingen voor diabetestechnologie uitgebreider zijn. Ook zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken die de vooruitgang in gezondheid en kwaliteit van leven laten zien bij het gebruik van diabetestechnologie. Dat zorgt ervoor dat er veel mensen met diabetes zijn die ook van deze diabetestechnologie gebruik willen maken. Dat dit om financiële redenen niet kan zorgt voor onvrede. Partijen in de diabeteswereld zoals Diabetesvereniging Nederland, Sensorvergoeding en Diabetes+ werken op verschillende manieren aan de bewustwording van het belang van deze technologie en de vergoeding ervan.  

Diabetes.nl prikbord

Laagdrempelig babbelen over iets dat niet helemaal bij een bestaande gespreksgroep past? Dit is de plek voor diabetes gerelateerde hersenspinsels. Of ben je ergens naar op zoek? Of heb je spullen waarmee je een ander een plezier wil doen? Hier kun je alles vragen of aanbieden wat met diabetes te maken heeft. Oproepen zijn alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden en met enkele richtlijnen. Oproepen worden altijd geplaatst met een duidelijke omschrijving van het doel en de achtergrond van het onderzoek, met een uitleg voor wíe en hoe deelname mogelijk is inclusief een veilige link naar desbetreffende plek. Overleg eerst altijd even met de Trefpunt-manager via trefpunt@diabetes.nl.

Bekijk de gespreksgroep

Artikel met medewerking van:

  • ervaringsdeskundigen

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 1 juni 2023