Dagelijks leven

Vergoedingen voor diabetestechnologie

Diabetestechnologie is een woord voor technische hulpmiddelen in de diabeteszorg. Vaak zijn dit glucosesensoren en insulinepompen. Niet alle diabetestechnologie wordt voor iedereen met diabetes vergoed door de verzekering. Veel mensen moeten het zelf betalen.

In het kort 

  • Diabetestechnologie = alle hulpmiddelen en technieken die gebruikt worden bij diabeteszorg. 
  • Vaak zijn dit de moderne glucosesensoren en insulinepompen.
  • Niet iedereen met diabetes krijgt alle diabetestechnologie vergoed uit de basisverzekering. 
  • Er zijn voorwaarden voor wanneer je vergoeding krijgt. Die zijn bij ieder hulpmiddel anders. 
  • Over vergoeding voor diabetestechnologie is veel discussie.  

Worden hulpmiddelen vergoed? 

Veel mensen met diabetes hebben elke dag hulpmiddelen nodig om hun bloedglucose te regelen. Zoals een prikpen, teststrips, een glucosemeter, glucosesensor, insulinepen of insulinepomp. Deze hulpmiddelen kosten geld. Verschillende hulpmiddelen worden vergoed uit de basisverzekering. Voor sommige hulpmiddelen zijn er voorwaarden voor de vergoeding. Passen de voorwaarden bij jou? Dit heet een automatische indicatie. Sommige hulpmiddelen worden niet vergoed, of nog niet. 

Wat betekent een automatische indicatie? 

Een automatische indicatie wil zeggen dat je vergoeding kunt krijgen voor bepaalde zorg. Heb je een indicatie? Dit betekent niet dat je ook recht hebt op die zorg of dat hulpmiddel. Samen met je zorgverlener kijk je wat het beste bij past bij jouw situatie en bij jou als patiënt. Een zorgverlener moet dit bekijken met veel aandacht voor de verschillende regels. Dit heet een maatschappelijke taak van de zorgverlener.

Wie maakt de regels voor vergoeding? 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beslist welke hulpmiddelen en zorg worden vergoed door de verzekering. Hiervoor krijgt de minister advies van Zorginstituut Nederland. Deze organisatie is opgericht door het ministerie van VWS, met als taak om te zorgen voor goede en betaalbare zorg. Zorginstituut Nederland krijgt informatie over diabetes vanuit de Ronde Tafel Diabeteszorg. Dit is een samenwerking van onder andere verschillende diabetesorganisaties.

Vergoeding voor glucose meten met de vingerprik 

Voor het prikken van je glucosewaarde heb je een prikpen, test strips en een glucosemeter nodig. Dit heet de vingerprikmethode. Er zijn voorwaarden om deze hulpmiddelen vergoed te krijgen. Deze voorwaarden veranderen soms. Op de website van Diabetesvereniging Nederland staan de voorwaarden van dit moment.

Vergoeding van glucosesensoren 

Sinds 2010 gebruiken veel mensen met diabetes een glucosesensor. Een sensor is een apparaatje dat de bloedsuiker meet. De sensor zit bijvoorbeeld op je arm. Hij meet regelmatig de glucose met een dun naaldje onder de huid. Er is bijna geen vingerprik meer nodig. Er zijn 2 soorten glucosesensoren:   

  • flash glucosemeter, deze wordt het meest gebruikt
  • continue glucosemeter    

De verzekering heeft voorwaarden voor vergoeding. Passen de voorwaarden bij jou? Je hebt dan een automatische indicatie. Dit betekent nog niet dat je de glucosesensor ook echt vergoed krijgt. Je zorgverlener bepaalt wat voor jou de beste behandeling is.

> Bekijk meer over glucosesensoren en de vergoeding

Vergoeding van glucosesensoren tot 18 jaar 

Kinderen en tieners jonger dan 18 jaar krijgen meestal alles vergoed. Dus alle hulpmiddelen om glucose te meten, zoals een glucosesensor. Word je 18? Je houdt vergoeding voor de methode van glucose meten die je op dat moment gebruikt. Wil je na je 18e op een andere manier glucose gaan meten? Je krijgt die dan niet automatisch vergoed. Bespreek dit dus goed met je zorgverlener, ruim voor je 18e verjaardag.

Waarom is er veel discussie over vergoedingen? 

In verschillende landen krijgen mensen vaker vergoeding voor diabetestechnologie. Onderzoek laat ook zien dat gebruikers van diabetestechnologie gezonder zijn en een fijner leven hebben. Veel mensen willen daarom dat iedereen met diabetes vergoeding kan krijgen voor technologie. Ze zijn boos dat dit niet kan. Verschillende diabetesorganisaties werken hard voor meer recht op vergoeding, ieder op hun eigen manier. Bijvoorbeeld Diabetesvereniging Nederland, Sensorvergoeding, Diabetes+ en het Diabetes Fonds.

Gesprekskaart Goed op weg met Diatech

Wil je meer weten over glucosesensoren en insulinepompen? Er is nu een online kaart met 9 onderwerpen over technologie. Je ziet er vragen en antwoorden. Deze kaart is ook handig voor een gesprek met je zorgverlener.

Bekijk het artikel

Artikel met medewerking van:

  • ervaringsdeskundigen

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 1 juni 2023