Onderzoek

Onderzoek naar de psychische gezondheid bij diabetes type 1

Diabetes type 1 heeft veel invloed op de psychische gezondheid. Wetenschappers onderzoeken hoe psychische klachten bij diabetes ontstaan. En hoe je ermee om kan gaan. Hoe werkt dit?

In het kort:

  • Het dagelijks leven verandert door diabetes type 1. Dat kan zorgen voor psychische klachten. 
  • Wetenschappers onderzoeken hoe iemand het beste kan omgaan met diabetes in het dagelijks leven. En welke begeleiding iemand nodig heeft bij psychische klachten. 
  • Er wordt veel onderzoek gedaan naar psychische klachten bij kinderen en jongeren. En naar de invloed van hypo's of andere aandoeningen op hoe iemand zich voelt. 
  • Ook kijken wetenschappers wat de behandeling van diabetes type 1 met iemand doet. En hoe je bijvoorbeeld het beste omgaat met technologie, zoals de glucosesensor. 

Diabetes type 1 in het dagelijks leven

Krijg je de diagnose diabetes type 1? Dan heb je diabetes de rest van je leven. De ziekte is nog niet te genezen. Je dagelijks leven verandert door diabetes type 1. Bij alles wat je doet, moet je letten op je bloedglucose. Dat kan psychisch zwaar zijn. Wetenschappers onderzoeken hoe je het beste kan omgaan met diabetes in het dagelijks leven. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor je diabetes op je werk of op school? Of als je wil sporten?

Psychische klachten bij diabetes

Mensen met diabetes type 1 hebben ook meer risico op psychische klachten. Ze hebben bijvoorbeeld vaker een depressie. Wetenschappers onderzoeken hoe dat komt. Ze kijken of het komt door de ziektelast van diabetes. Ziektelast is hoe moeilijk iemand het vindt om te leven met een ziekte. Sommige mensen vinden het erg moeilijk om dag en nacht te letten op hun diabetes. Maar wetenschappers denken ook dat stofjes in je lichaam zorgen voor meer psychische klachten. 

Psychische gezondheid van kinderen en jongeren 

Diabetes type 1 krijg je vaak als je jong bent. Jonge kinderen begrijpen soms niet precies wat diabetes type 1 is. En tieners hebben in hun puberteit vaak geen zin om op hun diabetes te letten. Wetenschappers kijken welke begeleiding kinderen en jongeren met diabetes type 1 nodig hebben. Het helpt bijvoorbeeld als ouders positief praten met hun kind. Onderzoekers kijken ook hoe zorgverleners beter kunnen zien hoe het gaat met een kind of tiener. Het is belangrijk dat psychische klachten zo snel mogelijk ontdekt worden. Dan kan iemand snel geholpen worden. 

Omgaan met hypo's bij diabetes 

Sommige dingen maken het leven met diabetes type 1 moeilijker. Bijvoorbeeld als je veel hypo's hebt, dus te lage bloedglucoses. Veel mensen met diabetes type 1 maken zich erg zorgen om hypo's. Of ze durven niet meer te sporten, omdat ze geen hypo willen krijgen. Wetenschappers onderzoeken hoe iemand met diabetes type 1 kan omgaan met deze angst. En hoe mensen om hen heen daarbij kunnen helpen. 

Omgaan met andere aandoeningen 

Mensen met diabetes type 1 krijgen soms andere aandoeningen bij de ziekte. Dit noemen we ook wel complicaties. Je krijgt dan een andere ziekte of lichamelijk probleem naast diabetes type 1. Dit kan zorgen voor psychische problemen. Mensen zijn dan bijvoorbeeld vaak somber of boos. Wetenschappers kijken hoe zorgverleners mensen beter kunnen begeleiden bij complicaties. Ze maken therapieën die mensen helpen om te gaan met hun diabetes en de andere aandoening of aandoeningen. 

Technologie bij de behandeling van diabetes type 1 

Sinds een paar jaar doen wetenschappers ook meer onderzoek naar nieuwe diabetestechnologie. Zoals een insulinepomp of glucosesensor en de combinaties daarvan. Mensen met diabetes type 1 gebruiken steeds vaker technologie, maar niet iedereen wil dit. En soms krijgen mensen last van psychische klachten als ze technologie gebruiken in hun behandeling. Ze voelen bijvoorbeeld veel stress, omdat ze met een sensor de hele dag hun glucosewaarden zien. Wetenschappers onderzoeken hoe mensen beter begeleid kunnen worden als ze technologie gebruiken. En hoe iemand met diabetes type 1 zelf het beste een keuze kan maken als het gaat om technologie in de behandeling.

Onderzoek belangrijk voor de behandeling 

Onderzoek naar het dagelijks leven met diabetes is belangrijk. De zorg voor mensen met diabetes wordt er beter van. Zorgverleners weten beter waar ze op moeten letten als ze iemand met diabetes behandelen. En mensen met diabetes type 1 kunnen beter kiezen welke behandeling het beste bij ze past. De uitkomsten van onderzoek hebben ook invloed op de richtlijnen voor de diabeteszorg. En bijvoorbeeld welke behandelingen de verzekeraar vergoedt.  

Artikel met medewerking van:

  • dr. Giesje Nefs - medisch psycholoog, Radboudumc

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2023