Onderzoek

Medicijn voor herstel na eilandjestransplantatie (diabetes type 1)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 07-11-2023 

Eilandjestransplantatie is de transplantatie van hele eilandjes van Langerhans. De eilandjes worden uit een donoralvleesklier gehaald. En met een infuus overgebracht naar iemand met diabetes type 1. Helaas gaat na deze operatie een deel van de eilandjes verloren door ontstekingen en bloedstolsels. Om de bloedstolsels te voorkomen krijgen mensen het medicijn heparine. Maar dat werkt nog niet goed genoeg. Dit onderzoek kijkt of het middel dextran sulfaat beter helpt tegen ontstekingen en bloedstolsels. En of het veilig is.

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel van het onderzoek 
Het vergelijken van het effect en de veiligheid van de behandeling met een laag moleculair gewicht dextran sulfaat-infuus direct voor en na de eilandjesinfusie vergeleken met standaardbehandeling. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • patiënten met gecompliceerde type 1 diabetes, met bijvoorbeeld een eerdere niertransplantatie of ernstige hypoglykemieproblematiek, die op de wachtlijst staan voor een allogene eilandjestransplantatie 

Meer over het onderzoek 
Er worden 18 patiënten geïncludeerd, die al goedgekeurd zijn voor eilandjestransplantatie. 

Er wordt willekeurig geloot tussen de standaardbehandeling of de behandeling met laag moleculair gewicht dextran sulfaat:

  • 12 patienten krijgen laag moleculair gewicht dextran sulfaat-infuus (direct voor de eilandjesinfusie, en op dag 1, 3 en 6 erna) 
  • 6 patienten krijgen standaardbehandeling met heparine 

Tot 1,5 maand na de behandeling worden regelmatig controles uitgevoerd en een aantal keer bloedonderzoek om het effect en de bijwerkingen te evalueren.

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek.  

  • TikoMed AB 
  • Leiden University Medical Center (LUMC)

Onderzoeker(s) 

  • Eelco de Koning (LUMC)
  • Michiel Nijhoff (LUMC)

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 15-05-2022 

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar diabetes type 1

Volgend artikel