Onderzoek

Het effect van zuurstof op het herstel van een diabetische voetwond (diabetes type 1 en 2)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 28-02-2024 

Dit onderzoek kijkt naar het effect van zuurstof op het helen van een diabetische voetwond.  

Diabetes kan ervoor zorgen dat voetwonden minder snel genezen. Dat kan uiteindelijk zelfs leiden tot amputatie van de voet. Om dit te voorkomen zoeken onderzoekers naar een oplossing om de wond beter te laten helen. Dit onderzoek kijkt naar het gebruik van een zuurstofkamer. Dat is een ruimte waar meer zuurstof aan toegevoegd is. De onderzoekers kijken of het aantal sessies dat iemand in een zuurstofkamer doorbrengt, uitmaakt voor de genezing van een voetwond.  

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel van het onderzoek 
Voorkomt HBOT majeure amputaties? 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • Meggitt-Wagner 3 of 4 ulcer aan de onderste extremiteit, minimaal 4 weken bestaand of na een amputatie onder de enkel vanwege een ischemisch diabetisch voetulcer
  • perifeer arterieel vaatlijden

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

  • zwangerschap 
  • COPD

Meer over het onderzoek 
Diabetische voetulcers, die vaak met perifeer vaatlijden gepaard gaan, zorgen voor een groot gezondheidsprobleem en kunnen tot amputaties boven de enkel leiden. Onderzoek laat zien dat HBOT mogelijk zorgt voor minder amputaties in deze patiëntengroep. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek.  

  • Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) 
  • ZonMw: The Netherlands Organisation for Health Research and Development 

Onderzoeker(s) 

  • Joost R Meijering, MD
  • Dirk T Ubbink, MD, PhD

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 01-09-2020

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 31 mei 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar diabetes type 1

Volgend artikel