Vaker hypo ‘s nachts na langer bewegen

  • Gepubliceerd op: 26 juni 2024
  • Categorie: Diabetes type 1 (en LADA)

Heb je na bewegen vaker een hypo ’s nachts? En hoe zit dat bij langer bewegen? Wetenschappers onderzochten dit bij jongeren met diabetes type 1.

Sporten en bewegen met diabetes type 1: dat is vaak een enorme puzzel. Meten, en dan koolhydraten eten? Wel of geen insuline erbij? En soms krijg je dan toch een hypo. Heel vervelend, want bewegen is leuk en belangrijk. Onderzoekers keken naar de bloedglucose van jongeren met type 1 na beweging, om hier meer over te leren.

Gegevens verzamelen bij jongeren met diabetes type 1

Onderzoekers verzamelden gegevens van jongeren met diabetes type 1. De jongeren waren gemiddeld 14 jaar oud. Ze droegen een continue glucosemeter (CGM). Zo konden de onderzoekers heel precies gegevens verzamelen over bloedglucosewaarden, tijdens en na het bewegen.

Beweging bijhouden: sporten, maar ook andere dingen

Zo’n 250 jongeren noteerden in een app wat ze deden aan beweging die dag. Dit kon sporten zijn, zoals voetbal, tennis en krachtoefeningen. Maar ook andere soorten beweging, zoals gamen en spelen met vrienden. De jongeren droegen ook een smartwatch. Ook hielden ze bij wat en hoeveel ze aten, en hoeveel insuline ze gebruikten. 

Vaker een hypo 's nachts?

Onderzoekers bekeken wat er precies gebeurt met de bloedglucose van jongeren na het bewegen, binnen 24 uur. Hebben jongeren na bewegen vaker een hypo in de nacht? De betekenis van een hypo verschilt soms. De onderzoekers kozen ervoor om een hypo 's nachts te omschrijven als een bloedglucosewaarde lager dan 3,89 mmol/L, die minimaal 15 minuten duurt.

Bijna even vaak een hypo in de nacht

De jongeren hadden na bewegen bijna even vaak een hypo ‘s nachts, dan na niet bewegen. Een hypo kwam voor op 14% van de nachten na bewegen, vergeleken met 12% na dagen zonder bewegen. Een klein verschil dus.

Vaker hypo ’s nachts bij langer bewegen op een dag

Maakt het uit hoelang je in totaal beweegt op een dag? De onderzoekers zagen van wel. Jongeren die in totaal 60 minuten of langer bewogen, hadden vaker een hypo ’s nachts. Dit vergeleken met jongeren die in totaal minder dan 60 minuten per dag bewogen. Een hypo kwam voor op 17% van de nachten na in totaal 60 minuten of langer bewegen, vergeleken met 8% van de nachten na korter bewegen. 

Ook vaker hypo bij langer achter elkaar bewegen 

Ook langer achter elkaar bewegen zorgde voor vaker een hypo ’s nachts. Een hypo kwam voor op 19% van de nachten na 90 minuten of langer achter elkaar bewegen, vergeleken met 12% van de nachten na korter achter elkaar bewegen (10 tot 30 minuten).

Welke jongeren hadden vaker een hypo ‘s nachts na bewegen?

De onderzoekers keken of bepaalde jongeren vaker een hypo ’s nachts kregen na bewegen. Ze onderzochten dit door groepjes jongeren te vergelijken. Wanneer heb je als jongere met type 1 meer kans op een hypo na bewegen? Als je:

  • al een tijdje diabetes hebt (langer dan 1 jaar)
  • een lagere HbA1c-waarde hebt (onder de 42 mmol/L)
  • bloedglucose vaak te laag was in de vorige 24 uur (4 procent van de tijd of langer een bloedglucosewaarde onder de 3.89 mmol/L)
  • een normale insulinepomp gebruikt (dus geen hybrid closed loop-systeem

Dit is wat de onderzoekers zagen. Er is nog wel meer onderzoek hiernaar nodig.

Meer leren over hypo’s in de nacht na bewegen

Door dit onderzoek weten we nu meer over hypo’s ’s nachts bij jongeren met diabetes type 1, na bewegen. Meer kennis hierover helpt zorgverleners om advies te geven aan jongeren. Ook kan het helpen om diabeteshulpmiddelen te verbeteren, zoals insulinepompen. Dit kan uiteindelijk jongeren met diabetes type 1 beter helpen om te gaan met bewegen en hun bloedglucose.

> Wil je meer weten over hypo’s en hypers bij sporten met diabetes type 1? Lees het in dit artikel. Je vindt hier ook tips.