Dagelijks leven

Jouw kind met diabetes naar de middelbare school

Je kind gaat naar de middelbare school. En krijgt dan meer eigen verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Maak hiervoor goede afspraken met je kind en met de school.  

In het kort  

  • Gaat je kind voor het eerst naar de middelbare school? Dan komt een groter deel van de zorg bij je kind terecht.  
  • Een goede voorbereiding helpt je kind om zelf de verantwoordelijkheid goed te kunnen nemen. 
  • Maak ook goede afspraken met de school en de mentor. Schrijf deze afspraken samen op. 

Naar de middelbare school met diabetes 

Er is een moment dat je kind met diabetes voor het eerst naar de middelbare school gaat. Dat kan een spannend moment zijn. Je moet je kind weer meer loslaten. En je moet meer vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van je kind. En op de zorg van anderen, zoals de mentor en docenten. 

Een goede voorbereiding helpt 

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen voor een goede voorbereiding. Het is belangrijk dat je goede afspraken maakt met de school. En dat ze alle gegevens hebben. Een goede relatie met de rector en de mentor helpt. Maak in een gesprek voor de start van het schooljaar afspraken, over de aandacht voor je kind. Zet deze afspraken op papier en deel ze ook met je kind.  

Bereid je kind voor 

De middelbare school verkleint je eigen invloed op de gezondheid van je kind. De afstand is letterlijk en figuurlijk een stuk groter dan bij de basisschool. Is je kind goed in staat is om zich te redden? Dan geeft dat zelfvertrouwen aan je kind. Het is belangrijk om al in de laatste jaren van de basisschool te werken aan dat zelfvertrouwen. En aan de zelfzorg, dus hoe je kind voor zichzelf zorgt en voor de diabetes. 

Praktische hulpmiddelen 

Diabetesvereniging Nederland en Zorgeloos met diabetes naar school helpen met adviezen en tips. Op hun websites vind je formulieren, stappenplannen en brieven voor een goede voorbereiding.  

Artikel met medewerking van:

  • Lydia Braakman - directeur Zorgeloos met diabetes naar school

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 10 mei 2023

Lees meer over School met diabetes

Volgend artikel