Andere typen diabetes

Hoe erfelijk is MIDD?

MIDD is erfelijk. Je erft het via je moeder. Hoe zit dat?

In het kort  

  • MIDD is een erfelijke vorm van diabetes.
  • MIDD komt door een DNA-verandering in je mitochondriën. Dat zijn de energiefabriekjes van de cellen. 
  • Je erft MIDD via je moeder.
  • Je familie kan onderzoek laten doen of ze MIDD hebben, of de erfelijke aanleg om dit te krijgen.

Erfelijkheid en MIDD

MIDD is een erfelijke vorm van diabetes. Krijg je wel of geen MIDD? Dit heeft meestal te maken met erfelijkheid. Dat is anders dan bij diabetes type 1 of 2. Mannen én vrouwen kunnen MIDD krijgen. Dus het maakt niet uit of je man of vrouw bent.

Je erft MIDD van je moeder

Je krijgt MIDD door een verandering in het DNA van je mitochondriën. Dit zijn de energiefabriekjes van de cellen. Je erft de mitochondriën van je moeder. Alleen je moeder kan dus de DNA-verandering doorgeven. Dat heet mitochondriële overerving. 

Kans op MIDD in de familie 

Heb je MIDD? Dan hebben je moeder en broers of zussen ook kans op MIDD, of de erfelijke aanleg hiervoor. Dat geldt ook voor andere familieleden aan de kant van je moeder. Ben je een vrouw met MIDD, of heb je de erfelijke aanleg hiervoor? Dan hebben ook je kinderen kans op MIDD. Ben je een man met MIDD, of heb je aanleg voor MIDD? Dan kun je MIDD niet doorgeven aan je kinderen.

Erfelijkheid MIDD laten onderzoeken

Het Radboudumc in Nijmegen is het kenniscentrum voor mensen met MIDD. Daar kun je DNA-onderzoek laten doen naar MIDD. Je gaat hiervoor niet zelf naar het Radboudumc. Je dokter kan je urine en bloed daarheen sturen. Soms is ook ander onderzoek nodig. Daarvoor kan je dokter je doorverwijzen naar het Radboudumc. 

Onderzoek bij familie

Ook familieleden kunnen onderzoek laten doen naar MIDD. Zo kunnen ze weten of ze MIDD hebben, of de erfelijke aanleg om het te krijgen. Dat is belangrijk, want het maakt uit voor de behandeling. Ook is het belangrijk om te weten bij een zwangerschap. Want zwangeren met MIDD kunnen problemen krijgen.

Vragen over erfelijkheid 

Heb je vragen over erfelijkheid bij MIDD? Je arts kan je dan doorverwijzen naar specialisten die alles weten over erfelijkheid en MIDD. Die kunnen je vragen beantwoorden en advies geven. Vaak krijg je ook een brief mee met informatie voor je familieleden. Dit heet een familiebrief.

Vertel je familie over MIDD

Heb je MIDD? Het is dan goed om je familie daarover te vertellen. Ze kunnen dan letten op mogelijke klachten die kunnen horen bij MIDD. Je familie kan ook onderzoek naar MIDD laten doen. Misschien hebben ze al een diagnose diabetes, bijvoorbeeld type 2. Het is belangrijk om te weten of het misschien toch MIDD is.

Artikel met medewerking van:

  • dr. Mirian Janssen - internist metabole ziekten, Radboudumc

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2023