Op de golven van emoties als je leeft met diabetes (deel 2)

27 februari 2024 3 waarderingen 0 reacties

In mijn vorige artikeltje, over de invloed van emoties op de regulatie van diabetes, heb ik het vooral gehad over de invloed van stress en emoties op je leven als je leeft met diabetes. Als je dat gemist hebt is het nog terug te lezen op de site van diabetes.nl. Omdat ik het verhaal over emoties in 2 stukken heb geschreven (anders werd het te lang) volgt nu deel 2. Het eerste artikel ging over positieve emoties en gedachten die je moet waarderen zodat ze je weerbaarder maken. Dit deel 2 gaat over de negatieve emoties en gedachten.

Ik heb de emoties verdeeld in 2 groepen.

 1. Positieve emoties (zie deel 1)

 2. Negatieve emoties (zie hieronder) 

27 negatieve emoties

 1. Boos

 2. Verlegen

 3. Gespannen

 4. Verdrietig

 5. Zwak

 6. Bedreigd

 7. Bang

 8. Jaloers

 9. Paniekerig

 10. Gejaagd

 11. Ontevreden

 12. Onzeker

 13. Schaamtevol

 14. Gekwetst

 15. Gebruikt

 16. Verraden

 17. Afgewezen

 18. Benauwd

 19. Woedend

 20. Gefrustreerd

 21. Vernederd

 22. Vijandig

 23. Afhankelijk

 24. Verloren

 25. Ongeduldig

 26. Verveeld

 27. Nutteloos

   

In deel 1 schreef ik dat ik de 24 positieve emoties allemaal wel eens ervaar in het leven. In de literatuur maakt men onderscheid in 27 verschillende negatieve emoties zoals je die hierboven ziet. Van deze negatieve emoties ervaar ik ze zelf lang niet allemaal. Dat is een pluspunt. De schuingedrukte ken ik echter persoonlijk wel.

Ik maakte toen de vergelijking met het opkomend tij (vloed) waarin de golven soms met forse kracht naar de kust toekomen. Dat zijn in mijn beleving de negatieve emoties. Tijdens eb trekt dan de zee zich weer langzaam en rustig terug. Dit vergeleek ik met positieve emoties. Ik ervaar dus een verschil in impact tussen negatieve en positieve emoties!

Als jij als lezer het bovenstaande rijtje van negatieve emoties eens door leest en aankruist welke jou ook wel eens overkomen.

Ik vroeg dat de lezers van het vorige artikel ook te doen en wil je nu ook eens een vergelijking laten maken tussen die 2 soorten van emoties. Hoe zit het dan bij jou? Zeker als je daar ook bij gaat bedenken of er verschil in ervaring is. Zijn de negatieven en positieve emoties even belangrijk of is er verschil in de invloed die ze op jouw leven hebben?

Een onderdeel van ons leven is de diabetes waarmee wij leven. En je regulatie van je diabetes staat ook onder invloed van emoties en stress die daaruit voort kunnen komen. We weten er zijn 42 verschillende factoren die je leven met diabetes beïnvloeden. Mentale of fysieke stress is er 1 van. Naast die andere 41 factoren die we ook moeten zien te managen is stress ook een belangrijke factor. De kennis in de diabeteszorg hierover is nog niet tot iedereen doorgedrongen. En omdat we zelf de belangrijkste zorgverlener zijn in ons eigen diabetesteam moeten we ons zelf hier ook daadwerkelijk mee bezig houden. Misschien wel meer als dat we dat in het verleden deden.

Kun je je positieve emoties en gedachten voldoende waarderen, maar kun je ook goed de negatieve emoties en gedachten relativeren zodat die je niet onderuithalen? Ik ben niet altijd vanzelf instaat om me dit goed te realiseren. Het lijkt voor mij soms dat ik de negatieve emoties niet goed kan relativeren. Ze krijgen dan teveel invloed waardoor ik tegelijkertijd daardoor de positieve emoties en gedachten te weinig opmerk, laat staan ervan kan genieten. Dan snijdt het mes aan 2 kanten op een negatieve manier.

Gelukkig heb ik geleerd dit in te zien door de hulp die ik hierbij heb gekregen. Die hulp was in de persoon van mijn vrouw al dichtbij maar ik heb ook een psycholoog benaderd omdat ook voor mij vreemde ogen nou eenmaal dwingen. Ja precies hetzelfde als bij een kind dat zich leert te ontwikkelen in het leven. Ik ben dan nu wel 66 jaar maar kan nog steeds veel leren over het leven. En je blijven ontwikkelen dat vind ik nu een mooie gedachten voor mensen die leven met diabetes.

Mocht je het leuk vinden om hierop te reageren dan kan dat o.a. onder deze blog.

MVRGR,

Toon

Avatar van ToonToon

Heeft zelf diabetes

Diabetes type 1

Blogt sinds februari 2024

Volgende blogpost

Terug naar blog