Op de golven van emoties (deel 1)

27 februari 2024 4 waarderingen 0 reacties

Onder het tandenpoetsen kreeg ik het idee voor de titel van dit stukje over emoties die je leven kunnen beïnvloeden. Ik dacht aan de branding aan verschillende kusten die ik heb gezien. Soms was zo’n branding rustig met kleine golfjes maar soms ook woest en heftig. Nou ben ik als Brabander de zee toch al niet zo gewend, maar er viel me bij alle verschillende kusten wel één overeenkomst op. Als het vloed werd kwamen de golven fors aanrollen of soms heftig beuken op de kust. Als het echter eb werd trokken alle zeeën zich langzaam en stilletjes terug. Verander vloed nou eens door “negatieve emoties” en eb door “positieve emoties”. In mijn beleving van emoties klopt deze vergelijking vrij aardig met de werkelijkheid zoals ik die ervaar. De negatieve emoties ervaar ik veel heftiger als de positieve emoties. Het aantal van de verschillende emoties lijkt voor mij van minder belang.

Negatieve emoties beuken op mij in, terwijl positieve emoties stilletjes zich openbaren en hebben daardoor veel minder impact. Voor mijzelf vind ik dat jammer en zou dat graag veranderen. Meer genieten en minder zorgen. Wie wil dat niet zeg je misschien. Of zoals wij dat dikwijls zeggen, “dat is een waarheid als een koe”!      

Over dit verschijnsel gaat dit artikel.

Van de badkamer ben ik meteen naar het kantoor gelopen en heb de pc aangezet om het vast te noteren, want ik vergeet zo vlug dingen, ook als ik ze belangrijk vind. Nou dat ‘vergeten’ kan meteen dienen als een voorbeeld hoe ik zoiets beleef en waaraan ik een minder positieve emotie koppel. Mijn eigen minpuntjes ervaar ik dikwijls negatief, terwijl dat helemaal niet logisch is. Ik zou ze ook gewoon kunnen accepteren, er wat neutraler naar kijken. Er bestaan weinig perfecte mensen. En ik ben geen perfect mens maar heel gewoon, met plus en minpunten. Het is dus eerder een voorbeeld van hoe ik reageer. Het is dus mijn persoonlijke denkwereld.

Ik probeer je even wat uit te leggen over het begrip emoties zoals ik die ervaar. Ik verdeel ze om te beginnen in twee groepen. Over de eerste groep van positieve ervaringen of emoties gaat dit artikel.

 1. Positieve emoties

 2. Negatieve emoties

Onder de positieve emoties reken ik de volgende verdere uitsplitsing.

 1. Blij

 2. Rustig

 3. Veilig

 4. Vertrouwd

 5. Geaccepteerd

 6. Geliefd

 7. Ontspannen

 8. Vredig

 9. Energiek

 10. Vrolijk

 11. Enthousiast

 12. Tevreden

 13. Sterk

 14. Zelfverzekerd

 15. Onbezorgd

 16. Verbonden

 17. Comfortabel

 18. Competent

 19. Behaaglijk

 20. Dankbaar

 21. Trots

 22. Waardevol

 23. Plezierig

 24. Hoopvol


Dit zijn dus 24 positieve emoties die ik allemaal wel eens ervaar. Als lezer zou je het rijtje even langs kunnen lopen en turven hoeveel van deze positie emoties je herkent als onderdeel van je eigen leven.

Had je zelf gedacht dat je zoveel positieve gevoelens hebt of kunt hebben?

Ik denk dat het belangrijk is, om je te realiseren dat je jezelf bewust bent dat, bepaalde gebeurtenissen in positieve zin, belangrijk voor je zijn. Soms hebben we de positieve dingen te weinig in de gaten. Dat is toch normaal denken we dan. Maar om voldoende positief over je zelf of je leven te kunnen zijn moet je die positieve emoties en ‘gedachten’ dan wel herkennen en erkennen.

Ik zeg nu bewust ook ‘gedachten’ erbij want het is vaak niet een ander die zaken uitspreekt die jij als positief of negatief ervaart. Maar dit vindt ook vaak in je eigen hoofd plaats. Jammer dat hiervoor nog geen gehoorapparaten zijn uitgevonden, apparaten die je beter laten luisteren naar je eigen gedachten. Je eigen, voor de buitenwereld niet te horen gedachten, zijn voor je zelf misschien nog wel belangrijker dan wat de ander tegen of over jou zegt. Je bent dikwijls zelf veel strenger dan dat een ander dat is. En dan vaak op een negatieve manier. Het lijkt wel of wij mensen denken zoals in de nieuwswereld wordt gesteld. Goed nieuws is geen nieuws.

Er gebeurt zoveel in ons brein dat het lijkt of dat alles qua gedachten vanzelf in goede banen wordt geleid. Ik denk dat dat niet altijd automatisch goed gaat. Soms moet je zelf daar sturing aan geven. Daar is bewustzijn voor nodig of als je het anders wil formuleren ‘zelfkennis’.

Waar raken het leven met diabetes en je beleving van je emoties elkaar?

We weten dat er 42 factoren zijn die op je leven met diabetes invloed hebben. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht in de diabeteszorg voor de invloed van je mentale gezondheid, zoals van emoties en stress, op je instelling. We moeten als mensen die leven met diabetes, dit ons zelf ook meer gaan realiseren en omgaan zetten in een actieve houding zoals we dat ook doen met bv. ons eten en insuline. Ook je denkpatroon of beleving van emoties en stress moet meer onze eigen aandacht gaan krijgen.

Moet je dan als een soort ‘happy guppy’ door het leven gaan?

Nee je hoeft alleen maar de meeste van je positieve ervaringen of emoties op te merken. En je daar net zo goed voor in zetten zoals je dat ook doet met de meer fysieke kanten van het leven met diabetes.

Ga meer genieten van je leven met diabetes door het waarderen van je eigen positieve gedachten en emoties. Veel succes.

Ps. Er zijn ook 27 negatieve emoties te benoemen die ook veel invloed kunnen hebben. Maar die komen in een volgend artikel aan de orde. In dat artikel zal naast de opsomming van negatieve emoties de aandacht uit gaan naar het vermogen van een mens, die leeft met diabetes, om te relativeren.

Avatar van ToonToon

Heeft zelf diabetes

Diabetes type 1

Blogt sinds februari 2024

Volgende blogpost

Terug naar blog