Doel van het onderzoek 
Om de uniekheid van diabetische cardiomyopathie (DCM) te beoordelen ten opzichte van andere vormen van cardiomyopathie middels ongesuperviseerde cluster benaderingen gebaseerd op diepe fenotypering (klinisch, beeldvorming en biologisch informatie). Met de resultaten hiervan tracht de studie de klinische behandeling van T2DM patiënten te verbeteren door nieuwe mogelijkheden voor gepersonaliseerde preventieve en therapeutische strategieën te ontdekken. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • diabetes type 2 en/of hartfalen 
  • leeftijd 45-75 jaar

Organisaties die meedoen 
Onder andere deze organisaties doen mee aan het onderzoek.  

  • University Medical Center Groningen (UMCG) 
  • Academisch Ziekenhuis Maastricht 
  • UMC Utrecht
  • Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, France 

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 30 mei 2024