Doel onderzoek 
Het doel is veranderingen te onderzoeken in het nachtelijke en postprandiale glucose- en glycogeenmetabolisme bij personen met IFG en IGT in vergelijking met gezonde, deelnemers zonder diabetes maar met overgewicht. Daarnaast zal worden onderzocht of het verminderen van gluconeogenese bij mensen met prediabetes de glucosetolerantie en vetoxidatie kan verhogen door een groter beroep te doen op hepatisch glycogeen (via een 4-daagse acipimox-interventie). 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

Algemeen voor alle groepen: 

 • vrouwen zijn postmenopauzaal (gedefinieerd als ten minste 1 jaar na beëindiging van de menstruatie)
 • leeftijd ≥ 45 en ≤ 75 jaar 
 • body mass index (BMI) 27 - 38 kg/m2 
 • stabiele voedingsgewoonten (geen gewichtsverlies of -toename >5 kg in de afgelopen 3 maanden) 
 • sedentaire levensstijl (niet meer dan 2 uur sporten per week) 

Prediabetes groepen specifiek: 

 • IFG: nuchtere bloedglucose tussen 6,1 en 6,9 mmol/L en 2-h plasmaglucose na inname van 75g orale glucose load lager dan 7,8 mmol/L 
 • IGT: nuchtere bloedglucose lager dan 6,1 mmol/L en 2-uur plasmaglucose na inname van 75g orale glucose load tussen 7,8 en 11,1 mmol/L. 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

Algemeen voor alle groepen: 

 • Eerdere deelname aan een klinische studie met een onderzoeksproduct in de afgelopen 3 maanden of naar het oordeel van de onderzoeker. 
 • Eerder gediagnosticeerd met type 2 diabetes 
 • Patiënten met congestief hartfalen en/of ernstige nier- (eGFR <50mL/min) en/of leverinsufficiëntie of een andere aandoening die de in dit onderzoek gemeten resultaten kan beïnvloeden. 
 • Een contra-indicatie voor MRI 
 • Alcoholgebruik van >2 eenheden per dag voor mannen en >1 eenheid per dag voor vrouwen 
 • Roken in de afgelopen 6 maanden 
 • Medicatiegebruik dat de hoofduitkomsten kan beïnvloeden, met name de volgende soorten medicatie: Type 2 diabetesmedicatie, corticosteroïden, schildkliermedicatie. 
 • Deelname aan onderzoek of medisch onderzoek met PET-scans in de afgelopen 3 maanden 

Prediabetes groepen die de acipimox interventie zullen ondergaan: 

 • Jicht 
 • Overgevoeligheid voor acipimox of voor een van de hulpstoffen in de tablet 
 • Maagzweer/dyspepsie 
 • Medicijngebruik dat Acipimox verstoort (statines, fibraten). 

Een arts zal beoordelen of deelname mogelijk is op basis van de vragenlijst over de medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en nuchtere bloedparameters. Als de arts adviseert dat een vrijwilliger niet kan deelnemen, wordt de vrijwilliger uitgesloten van deelname. 

Meer over het onderzoek 
De prevalentie van diabetes mellitus type 2 (T2D) is drastisch toegenomen, waardoor het wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid is geworden. De ziekte wordt voorafgegaan door prediabetes, gekenmerkt door verminderde nuchtere glucose (IFG) of verminderde glucosetolerantie (IGT). Hoewel stoornissen in het glucosemetabolisme een rol spelen bij de pathogenese van T2D, is er weinig bekend over de verschillen in het glucosemetabolisme bij IGT en IFG, vooral tijdens postprandiale en nachtelijke toestand. Deze kennis zal bijdragen tot de ontwikkeling van meer gerichte, geïndividualiseerde therapieën die de progressie van prediabetes naar T2D vertragen of zelfs voorkomen. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisatie doet mee aan het onderzoek. 

 • Maastricht University Medical Center 

Aanmelden voor dit onderzoek 
Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 30 mei 2024