Gezocht: digitale zorgplatform gebruikers voor onderzoek

Laatste activiteit: 11 juni 2024 0 reacties 2 volgers 1 waardering
11 juni 2024 om 14:54

Hallo! Ik ben Ellen en zoek deelnemers voor een gebruikersonderzoek over digitale zorgplatforms voor mijn masterscriptie aan het Erasmus Universiteit (Health Psychology & Digital Interventions).

Wat? Uit opdracht voor Gemeente Rotterdam en samen met de Patiëntenfederatie onderzoek ik de ervaringen die patiënten hebben met het gebruiken van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's). Dit zijn digitale zorgplatforms waar de patiënt centraal staat en meer regie zou kunnen hebben over hun eigen zorg. Denk hierbij aan inzicht in hun eigen dossier, maar ook het bijhouden van zelfmetingen en makkelijk gezondheidsgegevens uitwisselen met zorgverleners. Volgens het Integraal Zorg Akkoord, wil Ministerie VWS dat iedereen in 2025 gebruik kan maken van een gebruikersvriendelijke PGO.

Waarom belangrijk? Met dit onderzoek krijgen we een beter idee van de huidige ervaringen die gebruikers van PGO's hebben. Wat werkt goed, wat mist er, wat werkt niet goed? Op basis van interviews, zal een advies gemaakt worden zodat de eisen en benodigdheden van patiënten meegenomen worden in de verdere ontwikkelingen van digitale zorgplatforms, zoals de PGO. Hier heb ik u voor nodig!

Het onderzoek: Ik zoek kandidaten die 45 minuten met mij een interview willen doen (online of face-to-face). Hierin zullen we uw ervaring met een PGO/digitale zorgplatforms bespreken, en de toegevoegde waarde dat dit wel of niet heeft gehad voor uw zorg. Alle besproken informatie wordt uiteraard vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wanneer kan je meedoen? U kunt deelnemen als u diabetes hebt en ouder dan 18 bent. Daarnaast is het een vereiste dat u een PGO gebruikt of hebt gebruikt in het verleden. Zie de lijst aan PGO's hieronder.

 • Ivido

 • cBoards Health

 • Gezondheidsmeter

 • Uw Zorg Online

 • Drimpy

 • Quli

 • MIJNPGO

 • Zodos

 • Zorgdoc

 • Patient Knows Best

 • Medsafe

 • Medxpert

 • Selfcare

 • Spreekuur.nl

Wilt u mij helpen? Reageer op dit bericht of stuur een email naar 556906eb@eur.nl!

Bewerkt op 14 juni 2024 om 15:54