Doel van het onderzoek 
Het primaire doel is om het interventiegebruik, gebruikerservaring en de associatie tussen gebruikerservaring en interventiegebruik te beoordelen met betrekking tot de Diameter geïntegreerd in de eerste- en tweedelijnszorg. Secundaire doelstellingen in de tweede lijn omvatten het exploreren van de effecten van de Diameter op gedragsmatige (bijv. lichamelijke activiteit), fysiologische (bijv. BMI) en klinische (bijv. glucoseregulatie, geschatte HbA1c-waarden) uitkomsten. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • mannen en vrouwen met type 2 diabetes die worden behandeld in de polikliniek van ZGT 
  • bekend met het gebruik van een Android smartphone (versie 5.0 of hoger)

Meer over het onderzoek 
In de regio Twente, ontwikkelen we een gepersonaliseerde behandelstrategie om de levensstijl van DMT2-patiënten te verbeteren door coaching en feedback te geven in het dagelijks leven via een mobiele applicatie, de Diameter. De ontwikkeling van de Diameter is een samenwerking tussen Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Universiteit Twente (UT) en Roessingh Research en Development (RRD). De Diameter geeft de mogelijkheid om voedselinname, lichamelijke activiteit en glucosewaarden te monitoren; het geeft individuele patiënten en zorgprofessionals inzicht in leefstijl, bloedglucosespiegels en het effect van leefstijlgedrag op glucosewaarden in het dagelijks leven. Bovendien biedt de Diameter evidence-based coaching, ontwikkeld in samenwerking met De Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), gericht op het verbeteren van levensstijl op het gebied van lichamelijke activiteit en voeding. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek. 

  • University of Twente 
  • Ziekenhuisgroep Twente 

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 30 mei 2024