Diabetes type 2

Wat betekent het HbA1c bij diabetes type 2?

Je HbA1c wordt soms gemeten als je diabetes type 2 hebt. Wat betekent het HbA1c? En hoe zit het met de oude en nieuwe HbA1c-waarde?

In het kort:

  • Je HbA1c-waarde is een manier om je gemiddelde bloedglucosewaarde in de laatste 2-3 maanden te benoemen. 
  • Vroeger werd het HbA1c gemeten in procenten. Tegenwoordig in mmol/mol. Met een omrekentabel kan je de oude en nieuwe waarde vergelijken. 
  • Het is prettig als je HbA1c-waarde lager is dan 53 mmol/mol. Dan verklein je de kans op complicaties bij diabetes. 

Het HbA1c meten 

Het HbA1c is een manier om te bepalen hoe hoog je bloedglucosewaarde was in de laatste 2 tot 3 maanden. Het wordt uitgedrukt in een gemiddeld cijfer. Dit is iets anders dan de bloedglucose die je meet met een bloedglucosemeter of glucosesensor. Voor het HbA1c moet je meestal bloed laten prikken. Na het bloedprikken wordt je bloed onderzocht in een laboratorium. Als de uitslag bekend is, hoor je dit van je zorgverlener. Bijvoorbeeld je huisarts of de praktijkondersteuner. 

Bekijk de video op https://api.diabetes.nl/oembed?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F831767555%3Fshare%3Dcopy&signature=22ccc6dbb896257c1c844a80cd24bfbbe5494003a8a1d9732458f862da61901b

Wat betekent de afkorting HbA1c? 

Het deel Hb uit HbA1c betekent: hemoglobine. Dit is een stofje in je bloed, een eiwit. Het verplaatst zuurstof door je lichaam. Glucose bindt zich graag aan dit eiwit in je bloed. De hoeveelheid hemoglobine waar glucose aan vastzit, noemen we HbA1c. Je kan niet zelf onderzoeken wat je HbA1c is. Hiervoor moet je bloed laten prikken. Een apparaat in een laboratorium kijkt dan hoeveel hemoglobine in je bloed beplakt is met glucose. 

Waarom is de HbA1c-waarde belangrijk? 

Heb je vaak hoge bloedglucosewaarden? Dan zit aan veel hemoglobine glucose vast. Hoge bloedglucoses vergroten je kans op andere aandoeningen door diabetes. Een hoog HbA1c kan dus betekenen dat je meer risico hebt op complicaties. Heb je diabetes? Dan is het prettig als je HbA1c onder de 53 mmol/mol is. Dit zegt alleen niet alles. Heb je vaak hypo's en hypers? Dan kan je HbA1c heel goed zijn, omdat dit een gemiddelde waarde is. Terwijl je je met veel wisselende waardes erg vervelend kan voelen. 

Het oude en nieuwe HbA1c omrekenen 

Het HbA1c kan op twee manieren benoemd worden. In procenten is de streefwaarde 7% bij volwassenen. In mmol/mol is de streefwaarde 53. In Nederland krijg je het HbA1c altijd in mmol//mol. Voor oudere en kwetsbare mensen is de streefwaarde soms hoger. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de behandeling te moeilijk wordt. Je kan de HbA1c-waarde eenvoudig omrekenen met een omrekentabel.

Download de HbA1c-omrekentabel(pdf - 51.53 kB)

Met deze tabel kun je je HbA1c-waarde omrekenen. Van procenten naar mmol/mol.

Je HbA1c-waarde verlagen 

Is je HbA1c-waarde wat te hoog? Dan kun je dit bespreken met je zorgverlener. Als het nodig is, pas je met elkaar de behandeling aan. Wat het beste helpt? Dat wisselt per persoon met diabetes. 

Artikel met medewerking van:

  • dr. Fred Storms - internist-diabetoloog

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 20 maart 2023