Diabetes dichtbij

Mantelzorg en geldzaken

Ben je mantelzorger? Er zijn manieren om vergoedingen te krijgen voor je werk en voor de kosten die je maakt. Bekijk hier meer.

In het kort 

  • Je naaste met diabetes kan een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Als mantelzorger kun je betaald worden uit het pgb. 
  • Ben je mantelzorger en heb je een ww- of bijstandsuitkering? Dan kun je vragen of je een tijd niet hoeft te solliciteren. 
  • Een aantal zorgverzekeraars geven vergoedingen voor hulp aan jou als mantelzorger. Dit doen ze als je aanvullend bent verzekerd. 
  • MantelzorgNL heeft veel informatie en adviezen voor mantelzorgers.

PGB

Jouw naaste met diabetes kan een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente, bij de zorgverzekeraar of bij het zorgkantoor. Dit is afhankelijk van de soort zorg die nodig is. Je kunt als mantelzorger betaald worden uit dit pgb. Je hoeft dus geen professionele zorgverlener te zijn om geld te krijgen uit het pgb.

Geen sollicitatieplicht bij ww- of bijstandsuitkering 

Heb je een ww-uitkering? En geef je zoveel mantelzorg dat je niet kunt werken, of niet kunt re-integreren? Dan kun je aan het UWV vragen of je een tijd niet hoeft te solliciteren. Dit is voor maximaal zes maanden. Deze maanden gebruik je om andere manieren te vinden om de zorg te regelen. Heb je een bijstandsuitkering? Dan bepaalt de gemeente of je wel of niet moet solliciteren.

Zorgverzekeraars helpen mantelzorgers 

Voor zorgverzekeraars is het belangrijk dat je als mantelzorger het vol kunt houden. Daarom geven een aantal verzekeraars vergoedingen voor hulp aan jou. En ook voor de kosten die je maakt als mantelzorger. Deze vergoedingen krijg je bij een aanvullende verzekering. Vergoedingen zijn bijvoorbeeld voor: 

  • respijtzorg, anderen nemen de zorg over zodat jij een aantal dagen vrij bent 
  • hulp bij mantelzorg: bijvoorbeeld bij schoonmaken, of onderhoud van je tuin 
  • trainingen en cursussen, zoals mindfulness, slaapcursus 
  • reiskosten van je bezoeken 

Reiskosten mantelzorgers 

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er zijn veel tips waarmee je kunt besparen op deze kosten. Zoals een parkeervergunning aanvragen bij je gemeente.

Belastingaangifte 

Als mantelzorger heb je vaak zorgkosten en andere kosten. Deze kun je aftrekken van de belasting, hier zijn regels voor.

Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

Een wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering (WA) geeft meestal ook dekking voor schade die jij veroorzaakt als mantelzorger. De meeste gemeenten hebben ook nog een aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers. Deze verzekering vergoedt wat je eigen verzekering niet betaalt. Je gemeente heeft meer informatie over deze verzekering. 

Artikel met medewerking van:

  • de redactie van diabetes.nl

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 20 december 2023