Zwangerschapsdiabetes

De zorg en zorgverleners bij zwangerschapsdiabetes

Na de diagnose zwangerschapsdiabetes ga je voor alle zorg naar een gezondheidscentrum of het ziekenhuis. Een heel team werkt er aan je gezondheid. 

In het kort 

 • Voor de behandeling van zwangerschapsdiabetes ga je naar een gezondheidscentrum of het ziekenhuis. 
 • De zorg bestaat uit vier delen: diabeteszorg, medicatie, verloskundige zorg en de zorg voor het kind na de bevalling. 
 • Diabeteszorg is alle zorg om de glucosewaarden van de zwangere gezond te houden. 
 • De apotheek regelt de medicatie die soms nodig is bij zwangerschapsdiabetes.  
 • Verloskundige zorg is de zorg voor de zwangere en kind tijdens de zwangerschap en bevalling.  
 • De kinderafdeling en kinderarts zorgen voor het kind na de bevalling. 

Wie doen de zorg bij zwangerschapsdiabetes? 

Bij zwangerschapsdiabetes ga je voor alle zwangerschapscontroles, echo's en behandelingen naar een gezondheidscentrum of het ziekenhuis. Een heel team werkt daar samen aan je gezondheid. De bevalling is in het ziekenhuis. Soms blijven jij en je kind na de bevalling nog 1 of 2 dagen in het ziekenhuis.

Wat is diabeteszorg? 

Diabeteszorg is alle informatie en het aanleren van handelingen om de bloedglucosewaarden van de zwangere gezond en veilig te houden. De internist, diabetesverpleegkundige en diëtist van de afdeling Interne geneeskunde regelen deze zorg. Ze geven advies en informatie over zwangerschapsdiabetes, de risico's en gevolgen, regelen het meten en controleren van bloedglucosewaarden en de hele behandeling met dieet of medicijnen.  

 1. Wat doet de internist 
  De internist leidt het team van diabetesverpleegkundigen en diëtisten. De internist is verantwoordelijk voor de dagelijkse behandeling. Je zult de internist zelf niet vaak zien, maar de internist is betrokken vanaf de diagnose tot in je kraambed. 
 2. Wat doet de diabetesverpleegkundige
  De diabetesverpleegkundige geeft uitleg over zwangerschapsdiabetes en hoe je bloedglucosewaarden prikt. De diabetesverpleegkundige vertelt je over de behandeling en maakt een afspraak met een diëtist.  
 3. Wat doet de diëtist 
  De diëtist vertelt je welk eten zorgt voor minder glucose in je bloed en welk eten ervoor zorgt dat de glucose beter wordt opgenomen. De diëtist bepaalt een dieet dat bij jou past. De bloedglucosewaarden worden meestal gezonder door het dieet. Beweging zorgt ervoor dat het dieet nog beter werkt.  

Medicijnen via de apotheek 

Als het niet lukt om met een dieet gezonde glucosewaarden te bereiken, dan moet dat met tabletten of insuline. De apotheek in het ziekenhuis zorgt voor de tabletten of insuline. De hulpmiddelen leverancier of diabetes zorgverlener zorgt voor de juiste hulpmiddelen zoals de test strips en bloedglucosemeter. De diabetes zorgverlener regelt dit voor je. 

Verloskundige zorg 

Als je zwangerschapsdiabetes hebt worden de zwangerschapscontroles niet meer gedaan bij je verloskundigenpraktijk. Je gaat dan naar de afdeling gynaecologie in het ziekenhuis. De verloskundige zorg wordt in het ziekenhuis obstetrie of obstetrische zorg genoemd. Het is alle zorg van het team van de gynaecoloog.  

 1. Wat doet de gynaecoloog 
  Je ziet de gynaecoloog een aantal keer tijdens de controles van je zwangerschap in het ziekenhuis. De gynaecoloog vertelt je de resultaten van je controles. Ook bespreek je met de gynaecoloog de bevalling. 
 2. Wat doet de verpleegkundige 
  De verpleegkundige doet de groeiecho's, bloeddrukcontrole, gewichtscontrole en alle andere controles die bij een zwangerschap horen. Verpleegkundigen helpen de medisch verloskundige bij de bevalling. 
 3. Wat doet de medisch verloskundige 
  De medisch verloskundige helpt je bij de bevalling. De verloskundige past op de gezondheid van jou en je kind tijdens de bevalling. Op de juiste momenten neemt de verloskundige beslissingen of voert een kleine ingreep uit. Bij een lastige bevalling is de gynaecoloog er ook bij.  

Zorg voor het kind 

De zorg voor het kind noemen ze in het ziekenhuis pediatrische zorg. De verloskundige of de gynaecoloog laat de kinderarts weten dat het kind geboren is. Vanaf dan is de kinderarts verantwoordelijk voor de gezondheid van het kind. 

 1. Wat doet de kinderarts
  De kinderarts heeft de leiding over een team van kinderverpleegkundigen en kinderspecialisten. De arts onderzoekt na de bevalling zelf het kind, of hoort hoe het met het kind gaat van de specialist of verpleegkundige. Als alles goed gaat met je kind zul je de kinderarts niet vaak zien.  
 2. Wat doet de kinderverpleegkundige
  De kinderverpleegkundige controleert direct de glucosewaarden van het kind. Dit wordt meerdere keren gedaan. Als de bloedglucosewaarden te laag zijn, zorgt de kinderverpleegkundige voor een infuus of extra voeding met glucose.  

Wanneer eindigt de zorg van het ziekenhuis? 

Als de gynaecoloog, internist en kinderarts vinden dat ouder en kind naar huis mogen eindigt ook de zorg van het ziekenhuis. De verloskundigenpraktijk neemt de zorg dan weer over van het ziekenhuis. Soms heb je nog een nacontrole in het ziekenhuis. Dat hoor je dan van het ziekenhuis.  

Artikel met medewerking van:

 • Anita Dijkhuizen, MSc - verpleegkundig specialist AGZ

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2023