Zwangerschapsdiabetes

Wat zijn de gevolgen voor het kind?

Zwangerschapsdiabetes heeft gevolgen voor het kind. De gevolgen zijn minder groot bij een goede behandeling.  

In het kort 

  • Zwangerschapsdiabetes heeft gevolgen voor het kind. 
  • De gevolgen zijn minder groot bij een goede behandeling. 
  • Het kind kan extra groot zijn waardoor de bevalling moeilijker is. 
  • Het kind kan na de bevalling te lage glucosewaarden hebben. 
  • Het kind heeft meer kans op gezondheidsproblemen later in het leven. 

Gevolgen voor het kind 

Zwangerschapsdiabetes heeft gevolgen voor je kind. De gevolgen zijn kleiner bij een goede behandeling. De zorgverleners letten tijdens de zwangerschap en bevalling extra goed op het kind. Letten op overgewicht of symptomen van diabetes is verstandig als het kind opgroeit.

Ongevaarlijk voor het kind?

Normaal gesproken is zwangerschapsdiabetes niet heel gevaarlijk voor het kind. De kans dat het kind overlijdt in de baarmoeder is wel iets groter dan normaal. Maar dit gebeurt bijna nooit. Tijdens de zwangerschap wordt de gezondheid van je kind heel goed in de gaten gehouden. Maak je je toch zorgen, praat dan altijd met je gynaecoloog of verloskundige. 

Een te grote baby 

Je kind groeit bij zwangerschapsdiabetes vaak sneller dan normaal. Dat maakt de bevalling soms wat moeilijker. Bij zwangerschapsdiabetes beval je altijd in het ziekenhuis. Tijdens de zwangerschapscontroles krijg je extra groeiecho's. Is de baby groter dan normaal, dan is de bevalling soms eerder of krijg je een keizersnede.  

Te lage glucosewaarden van het kind na de bevalling 

Na de bevalling kan je baby te lage bloedglucosewaarden hebben. Dit heet hypoglykemie. De kinderarts en verpleegkundigen controleren dit een paar keer. De controle gaat via een hielprikje. Extra voeding of een infuus brengen de glucosewaarde omhoog. Vaak kan het lichaam van het kind na korte tijd zelf de glucosewaarden weer regelen. 

Meer kans op geelzucht na de bevalling 

Geelzucht komt veel voor bij pasgeboren kinderen. Geelzucht is goed te behandelen. Bij zwangerschapsdiabetes is de kans groter dat je baby geelzucht krijgt. In het ziekenhuis letten de verpleegkundigen en kinderarts hier goed op. 

Grotere kans op diabetes type 2 en overgewicht 

Later in het leven heeft je kind meer kans op diabetes type 2. Ook is er een grotere kans op overgewicht en hart- en vaatziekten. Het is belangrijk om extra goed te letten op een gezonde leefstijl met goede voeding en genoeg beweging. 

Grotere kans op diabetes type 1 

Uit een groot onderzoek in Canada blijkt dat kinderen en jongeren van wie de ouder zwangerschapsdiabetes had, meer risico lopen om diabetes type 1 te krijgen. Hun kans op diabetes type 1 is twee keer zo groot als kinderen waarvan de ouder geen zwangerschapsdiabetes had.

Over onderzoek naar zwangerschapsdiabetes

Wetenschappers onderzoeken welke dingen al vroeg de kans op zwangerschapsdiabetes kunnen verkleinen: voor de zwangerschap en aan het begin. Ook kijken ze of zwangerschapsdiabetes beter en makkelijker te behandelen is. Bijvoorbeeld met pillen.

Bekijk het artikel

Artikel met medewerking van:

  • Anita Dijkhuizen, MSc - verpleegkundig specialist AGZ

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2023

Lees meer over Complicaties bij zwangerschapsdiabetes

Volgend artikel