Doel onderzoek 

Primaire doelstelling: bestuderen of pyridoxaminesuppletie bij type 2-diabetes de microvasculaire functie in het oog, de nieren en de huid verbetert en markers van endotheeldisfunctie en glycatie vermindert. 

Secundair doel: onderzoeken of pyridoxaminesuppletie bij type 2-diabetes het glucosemetabolisme en beta cel functie, de concentraties van methylglyoxaal, glyoxaal end 3-deoxyglucose in bloedplasma, de concentraties van AGE (advanced glycation endproducts) in bloedplasma en huid, adipokines en ontstekingsmarkers in plasma, dicarbonyl stress en oxidatieve stress in urine, levervet, bloeddruk incl. hartslag/ECG, en lichaamsmaten verbetert. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

 • leeftijd ≥ 18 jaar 
 • diagnose type 2 diabetes
 • gegeneraliseerde microvasculaire disfunctie, d.w.z. eGFR 30-60 ml/min/1,73m2 en/of microalbuminurie albumine/kreatinine ratio 3-30 mg/mmol en/of retinopathie (niet proliferatief) en/of neuropathie (enige). 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

 • ongecontroleerde diabetes (d.w.z. hypoglykemie >2 keer/week en/of instabiel HbA1c >9%)
 • gebruik van >12 eenheden langwerkende insuline per dag
 • gebruik van kortwerkende insuline
 • intraoculaire druk ≥30 mmHg
 • voorgeschiedenis van glaucoom
 • diagnose van proliferatieve diabetische retinopathie
 • diagnose van diabetisch macula-oedeem
 • albumine-creatinineratio >30 mg/mmol
 • eGFR <30 ml/min/1,73m2 
 • diagnose van epilepsie 
 • actieve hart- en vaatziekten (bijv. beroerte, coronaire hartziekte, congestief hartfalen, hartshunts, voorgeschiedenis van hartchirurgie, pulmonale hypertensie, hartritmestoornissen, familiegeschiedenis van ventriculaire ritmestoornissen of plotselinge hartdood) 
 • alcoholgebruik >4 U/dag
 • drugsmisbruik 
 • gebruik van systemische glucocorticosteroïden 
 • hogere bloeddruk (> 179 mmHg SBP en/of > 109 mmHg DBP)
 • diagnose van ontstekingsziekte 
 • gebruik van een onderzoeksproduct in de afgelopen maand 
 • instabiel lichaamsgewicht (geen drastische veranderingen in levensstijl voor of tijdens de interventie toegestaan, dit betekent geen gewichtstoename of -verlies >3 kg in de afgelopen twee maanden) 
 • zwangerschap of borstvoeding
 • verandering in het gebruik van orale anticonceptiemiddelen of een spiraaltje (12 weken voor of tijdens de interventie) 

Meer over het onderzoek 
Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op een slechte werking van de kleine bloedvaten, bijvoorbeeld in het oog en de nieren, wat kan leiden tot blindheid en nierfalen. Dit zijn ernstige complicaties, maar tot op heden zijn er geen mogelijkheden om specifiek de functie van de kleine bloedvaten te verbeteren. 

Maar waarom hebben diabetici zo'n verhoogd risico op disfunctie van de kleine bloedvaten? We hebben aangetoond dat een hoge glucoseconcentratie in het bloed een belangrijke rol speelt bij het disfunctioneren van met name de kleine bloedvaten. Een mogelijke verklaring voor dit disfunctioneren is een verhoogde productie van methylglyoxaal, dat ontstaat bij de afbraak van glucose. Methylglyoxaal is een klein maar zeer reactief molecuul dat verschillende organen en weefsels kan beschadigen. In verschillende onderzoeken ontdekten we dat methylglyoxal verhoogd is bij type 1 en type 2 diabetes en dat methylglyoxal geassocieerd is met disfunctie van de kleinere bloedvaten. In ons eerdere onderzoek met kleine proefdieren hebben we aangetoond dat methylglyoxal direct schade aan de kleine bloedvaten veroorzaakt. Vanwege deze mogelijk schadelijke effecten van methylglyoxal hebben we geprobeerd methylglyoxal te verminderen. Bij kleine proefdieren hebben we ontdekt dat de vitamine B6 isovorm pyridoxamine de vorming en ophoping van methylglyoxal remt en de vaatfunctie verbetert. In een klinisch onderzoek bij mensen met overgewicht ontdekten we dat suppletie van pyridoxamine veilig is en dat het methylglyoxaalgehalte kan worden verlaagd, en we vonden aanwijzingen voor een verbetering van de vasculaire functie. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisatie doet mee aan het onderzoek. 

 • Maastricht University Medical Center 

Aanmelden voor dit onderzoek

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 30 mei 2024