Huisregels

Het Trefpunt op diabetes.nl is de plek om ervaringen te delen. Deelnemers hebben meestal zelf diabetes of kennen iemand in hun omgeving met diabetes. In het Trefpunt kun je meedoen aan groepsgesprekken, blogs schrijven en volgen, en privéberichten sturen naar andere deelnemers. 

Geen medisch advies 

Deelnemers in het Trefpunt delen hun eigen, persoonlijke ervaringen. Dit kan behulpzaam zijn voor anderen, maar geldt niet automatisch voor iedereen. Het is dus niet verstandig om persoonlijke ervaringen op te vatten als professioneel medisch advies. Moderatoren van het Trefpunt letten hier ook op en spreken deelnemers aan als dit nodig is. 

Huisregels 

We willen dat de communicatie tussen deelnemers in het Trefpunt zo prettig mogelijk verloopt. En dat het Trefpunt een veilige en prettige plek is voor iedereen. Daarom zijn er een aantal huisregels:  

 1. Een bijdrage moet in de juiste gespreksgroep staan, en is bij voorkeur maar 1 keer geplaatst. Moderatoren verwijderen alleen bijdragen die dubbel staan in dezelfde groep. Eventueel ook als dezelfde vraag al in een andere gespreksgroep is gesteld. Dezelfde bijdragen die in een andere context zijn geplaatst hoeven niet verwijderd te worden. Past je bijdrage niet (helemaal) bij het onderwerp van de gespreksgroep? En past je bijdrage ook niet in een andere gespreksgroep? Dan bekijkt een moderator of de bijdrage toch kan blijven staan. 

 2. Bijdragen moeten duidelijk leesbaar zijn voor andere deelnemers. Voor de leesbaarheid is het beter om niet lange teksten in blogs of gesprekken te citeren. Staat een geciteerde tekst op een andere website? Dan verzoekt de moderator je om de bron met een hyperlink te vermelden.  

 3. Nederlands is de voertaal. De titel van een groep en de omschrijving van een groep zijn altijd in het Nederlands. Gebruik je een andere taal, bijvoorbeeld voor een citaat? Dan is het de bedoeling dat je er een Nederlandse vertaling bijzet.   

 4. Deelnemers gaan fatsoenlijk met elkaar om. Het is beslist niet toegestaan om discriminerende, obscene, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel-georiënteerde bijdragen te plaatsen. Gebeurt dit wel? Dan wordt deze bijdrage verwijderd en volgt onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer die deze plaatste.  

 5. Met respect spreken over personen, artsen, ziekenhuizen. Dat betekent:  

  • dat je alleen uit eigen ervaring zaken over een zorgverlener bespreekt;  

  • dat meningen over individuele zorgverleners altijd onderbouwd moeten zijn;  

  • dat er geen beschuldigingen geuit worden van tucht- of strafrechtelijke aard. Dit zorgt niet voor oplossingen en kan zelfs helemaal verkeerd uitpakken;  

  • dat je geen verwijten mag plaatsen die herleidbaar zijn tot individuele zorgverleners. Bij een behandelrelatie heeft de zorgverlener namelijk geheimhoudingsplicht. Daarom kunnen zorgverleners niet reageren op verwijten. 

 6. Schenden van persoonsgegevens, auteursrecht en portretrecht is niet toegestaan. Het is niet toegestaan de echte namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van andere mensen te vermelden in groepsgesprekken en blogs. Dit geldt niet als het om gegevens gaat die al publiek bekend zijn. Ziet een moderator persoonsgegevens in een groepsgesprek of blog? Dan zal de moderator deze direct verwijderen. Dit soort informatie kun je via privéberichten uitwisselen. Plaats je persoonsgegevens van jezelf, waardoor je op te zoeken bent door anderen? Dan waarschuwt een moderator je voor de gevolgen. Het is ook niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming. De moderator hoeft deze toestemming niet vooraf te controleren, zie de klachtenprocedure onrechtmatige inhoud. Ook is het niet toegestaan om inbreuk te maken op het auteursrecht of het portretrecht. 

 7. Niet-commerciële oproepen zijn alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Wil je een oproep plaatsen, bijvoorbeeld voor deelname aan onderzoek? Overleg dan met de Trefpunt-manager via trefpunt@diabetes.nl. Je oproep wordt dan eerst beoordeeld en alleen gedeeld met deelnemers die in hun account hebben aangegeven open te staan voor deelname aan onderzoek.   

 8. Reclame voor een product of dienst is niet toegestaan. Uiteraard kun je wel een positieve ervaring ergens mee hebben en dit delen. Maar deelnemers verleiden om websites te bezoeken waar producten of diensten worden verkocht, mag beslist niet. Maak je reclame in bijdragen of berichten? Dan word je vriendelijk verzocht hiermee te stoppen en de reclame te verwijderen. Moderatoren bewerken berichten met reclame. De Trefpunt-manager kan deze berichten ook helemaal verwijderen. Als een deelnemer privéberichten gebruikt om reclame te maken (‘spam’), dan kan je dit altijd melden bij de Trefpunt-manager via trefpunt@diabetes.nl. De Trefpunt-manager neemt dan passende maatregelen.  

 9. Het aanprijzen van alternatieve of complementaire geneeswijze is niet toegestaan. De aanprijzing van alternatieve geneeswijzen ter vervanging van reguliere zorg is meestal geen reclame in de zin van commercieel gewin, maar valt toch onder ongeoorloofde promotie. Binnen de gezondheidszorg wordt gesproken over alternatieve geneeswijzen, vooral door patiënten. In de praktijk is dat bijna altijd complementair (aanvullend op reguliere geneeswijzen). Veel mensen hebben baat bij deze extra behandelingen. Om zich beter te voelen, of krachtiger, of om iets te kunnen doen. Hierover wordt vaak uitgebreid en fanatiek gediscussieerd. Moderatoren zullen een open uitwisseling stimuleren over de persoonlijke ervaring met complementaire behandelingen. En mogelijk verwijzen naar wetenschappelijk gefundeerde informatie over bepaalde (complementaire) behandelingen in de bibliotheek. Het is absoluut niet toegestaan anderen aan te moedigen om hun reguliere behandeling te staken. Of anderen aanmoedigen om in plaats van de reguliere behandelaar een complementaire (onbewezen) behandelaren te suggereren in plaats van reguliere behandelingen. Bespreken mag, maar niet als vervanging van reguliere behandeling. Persoonlijke ervaringen bespreken mag ook. Je mag niet andere deelnemers overtuigen om complementaire behandelingen te doen zonder overleg, of in plaats van reguliere behandelingen.  

 10. Ernstig wangedrag is niet toegestaan. Bij ernstig wangedrag volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan het Trefpunt. Met ernstig wangedrag bedoelen we: 

  • opzettelijk verwarring zaaien of leugenachtig zijn over het ziektebeeld of vergelijkbaar (leeftijd, behandelingen, fase van de ziekte);  

  • andere deelnemers of moderatoren achtervolgen met persoonlijke berichten, of ze telkens bespreken in openbare berichten (een vorm van stalking);   

  • andermans computer of server beschadigen door het plaatsen van virussen of trojans.  

 

Toezicht op de huisregels  

Moderatoren en de Trefpunt-manager zien erop toe dat iedereen zich aan de huisregels houdt. Gebeurt dit niet? Dan wordt er contact opgenomen met de deelnemer die zich niet aan de huisregels houdt. Dat kan ik verschillende vormen en volgorde:  

 • Een waarschuwing waarin vriendelijk verzocht wordt de huisregels te respecteren.  

 • De deelnemer privé waarschuwen bij licht wangedrag; de deelnemer past diens eigen gedrag aan.  

 • Meerdere deelnemers waarschuwen in het openbaar (als er sprake is van wangedrag door meerdere deelnemers tegelijk).   

 • In uiterste gevallen wordt het account verwijderd en komt het bijbehorende e-mailadres op een zwarte lijst te staan.  

Moderatoren kunnen deelnemers verzoeken een bericht aan te passen of deze zelf te bewerken. Gebeurt dit niet? Dan verwijdert de Trefpunt-manager het bericht zelf. Zie je een bericht dat in strijd is met de huisregels? Neem dan contact op met Trefpunt-manager via trefpunt@diabetes.nl.