Doel onderzoek
In 2016 heeft een studie aangetoond, dat patiënten met GDM verschillende oorzaken van hoge bloedsuiker kunnen hebben; verstoorde insuline gevoeligheid of verstoorde insuline secretie. Deze bevindingen zijn intussen door verschillende studies bevestigd. De behandeling van GDM houdt echter geen rekening met deze verschillen, terwijl internationaal toegepaste medicaties verschillende werkingsmechanismen hebben. Metformine verbetert de insuline gevoeligheid, terwijl insuline-behandeling een tekort aan zelf aangemaakt insuline compenseert. Wereldwijd is er dus vraag naar gepersonaliseerde behandeling van GDM-patiënten, echter is er nauwelijks informatie over hoe de personalisering kan gebeuren.

In dit onderzoek willen we daarom onderzoeken, of verschillende metabool phenotypes (laag insuline gevoeligheid, of laag insuline secretie) anders op metformine-behandeling reageren. Patiënten, die minder goed op metformine reageren, zullen waarschijnlijk meer baat hebben met onmiddellijke insuline-behandeling, wat in een vervolg op deze studie onderzocht zal worden.

Wanneer mag je meedoen?
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • gediagnosticeerde GDM en behandeld met metformine (bloedsuiker tijdens OGTT; gevast: 5.3 mmol/L en postprandiaal: 8.5 mmol/L)
  • bevestigde enkele zwangerschap met een levensvatbaar kind, minimaal 20 weken zwanger

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet:

  • diabetes, gediagnosticeerd voor de zwangerschap

Organisaties die meedoen
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek.

  • Zuyderland Medisch Centrum

Aanmelden voor dit onderzoek

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek.

Laatst bijgewerkt door redactie op: 30 mei 2024