Onderzoek

Verschillende behandelingen van zwangerschapsdiabetes (zwangerschapsdiabetes)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 07-11-2023

Tijdens de zwangerschap kun je last krijgen van zwangerschapsdiabetes. Dit onderzoek kijkt naar verschillende behandelingen van zwangerschapsdiabetes. De onderzoekers gebruiken voor zwangerschapsdiabetes de afkorting GDM.

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl.

Doel onderzoek
In 2016 heeft een studie aangetoond, dat patiënten met GDM verschillende oorzaken van hoge bloedsuiker kunnen hebben; verstoorde insuline gevoeligheid of verstoorde insuline secretie. Deze bevindingen zijn intussen door verschillende studies bevestigd. De behandeling van GDM houdt echter geen rekening met deze verschillen, terwijl internationaal toegepaste medicaties verschillende werkingsmechanismen hebben. Metformine verbetert de insuline gevoeligheid, terwijl insuline-behandeling een tekort aan zelf aangemaakt insuline compenseert. Wereldwijd is er dus vraag naar gepersonaliseerde behandeling van GDM-patiënten, echter is er nauwelijks informatie over hoe de personalisering kan gebeuren.

In dit onderzoek willen we daarom onderzoeken, of verschillende metabool phenotypes (laag insuline gevoeligheid, of laag insuline secretie) anders op metformine-behandeling reageren. Patiënten, die minder goed op metformine reageren, zullen waarschijnlijk meer baat hebben met onmiddellijke insuline-behandeling, wat in een vervolg op deze studie onderzocht zal worden.

Wanneer mag je meedoen?
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • gediagnosticeerde GDM en behandeld met metformine (bloedsuiker tijdens OGTT; gevast: 5.3 mmol/L en postprandiaal: 8.5 mmol/L)
  • bevestigde enkele zwangerschap met een levensvatbaar kind, minimaal 20 weken zwanger

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet:

  • diabetes, gediagnosticeerd voor de zwangerschap

Organisaties die meedoen
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek.

  • Zuyderland Medisch Centrum

Onderzoeker(s)

  • Jasper Most, PhD (Zuyderland Medisch Centrum)
  • Jonas Ellerbrock, MD, PhDc (Zuyderland Medisch Centrum)

Vermelding in trialregister

Onderzoek loopt sinds 01-06-2022

Aanmelden voor dit onderzoek

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek.

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 25 juli 2023

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar andere typen diabetes

Volgend artikel