Onderzoek

Helpt een dieet met weinig koolhydraten bij MIDD? (MIDD)

Datum laatste controle door de redactie van diabetes.nl: 12-01-2024 

MIDD is een erfelijke vorm van diabetes. Naast diabetes heb je ook gehoorverlies, dus je hoort minder. Een dieet met weinig koolhydraten kan misschien de klachten bij MIDD verminderen. Dat laat eerder onderzoek zien. Onderzoekers zoeken dit nu verder uit met een dieet van 50-100 gram koolhydraten per dag. Ze kijken ook wat dit dieet doet met de darmen.  

Let op: het grootste deel van de tekst hieronder is woord voor woord overgenomen van CCMO.nl. 

Doel onderzoek 
Uit eerder onderzoek lijken er aanwijzingen te zijn dat mensen met een mitochondriële aandoening baat hebben bij een koolhydraatarm dieet. Hier is echter nog maar weinig over bekend. Wij willen graag meer kennis vergaren over het effect van dit dieet bij volwassenen met MIDD ten gevolge van de m.3243A>G mutatie. We vermoeden dat het dieet ook invloed heeft op veel voorkomende darmklachten en om hier een eventuele verklaring voor te vinden worden de bacteriën van de darm in deze studie ook onderzocht. Hiermee proberen we de behandelopties voor deze patiënten in de toekomst te vergroten en de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • m.3243A>G mutatie 
  • Diabetes of prediabetes (nuchter glucose 6.1-6.9 mmol/L) 
  • BMI ≥18,5 kg/m2 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

  • nierfalen: MDRD <60 or proteinurie 
  • gebruik van SGLT2-inhibitors (Forxiga® en Jardiance®) 
  • al op koolhydraatarm dieet op baseline (koolhydraat intake <100 grams per dag) 
  • antibioticagebruik in de 4 weken voor de studie. 

Meer over het onderzoek 
Patiënten met stofwisselingsziekten en ouders hebben in een enquête van de VKS meerdere keren aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat er onderzoek wordt gedaan naar voeding. We verwachten met deze studie aan te tonen dat je met haalbare dieetwijzigingen verlichting van klachten kan bereiken bij een specifieke groep patiënten met diabetes en mitochondriële ziekte. We verwachten dat het dieet niet alleen gunstig is voor de diabetes maar ook helpt de darmklachten te verminderen die deze patiënten vaak hebben. We willen ook naar de darmflora kijken omdat we daar veel mogelijkheden voor verbetering zien, en dat belangrijk is voor buikklachten. Darmflora heeft veel invloed op symptomen en is iets dat we kunnen beïnvloeden. In onze zoektocht naar behandelingen voor deze tot nog toe niet behandelbare aandoeningen zou het enorm helpen als we meer kennis krijgen over de darmflora, en hoe we dit met bijvoorbeeld een dieet kunnen beïnvloeden. Zo hopen we nieuwe behandelopties te vinden die veel voorkomende symptomen bij metabole patiënten kunnen verlichten. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek. 

  • Radboud Universitair Medisch Centrum, afdeling MDL Diëtetiek 

Onderzoeker(s) 

  • Dr. Heidi Zweers-van Essen (Radboud Universitair Medisch Centrum) 

Vermelding in trialregister 

Onderzoek loopt sinds 01-10-2023 

Aanmelden voor dit onderzoek

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Artikel met medewerking van:

Experts dragen bij aan betrouwbare informatie op diabetes.nl. Lees meer over hoe we als redactie keuzes maken.

Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024

Lees meer over Meedoen met onderzoek naar andere typen diabetes

Volgend artikel