Doel van het onderzoek 
Het primaire doel van deze studie is om te onderzoeken of de bètacelmassa gecorreleerd aan de bètacelfunctie na autologe fecale microbiota transplantatie (FMT) in patiënten met nieuw gediagnosticeerd type 1 diabetes. Bètacel massa wordt gevisualiseerd en gekwantificeerd met behulp van 68Ga-NODAGA-exendin PET/CT-beeldvorming. De bètacelfunctie is al bepaald in voorgaande studies: ENCAPSULATE-DM1 of FMT preserve-DM1. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

  • eerdere deelname aan ENCAPSULATE-DM1 of FMT preserve-DM1 studie 
  • type 1 diabetes gediagnosticeerd in de laatste 4.5 jaar 
  • BMI 18-30 kg/m2 
  • insuline gebruik 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

  • andere medicatie dan insuline 
  • roken
  • zwangerschap of een kinderwens tot 1 maand na de studie 

Meer over het onderzoek 
Er zullen PET/CT-scans worden uitgevoerd. Alle patiënten zullen geïnjecteerd worden met 100-150 MBq 68Ga-NODAGA-exendine, gevolgd door controle van de bloeddruk en bloedglucose. Een uur na injectie wordt een statische PET/CT-scan gemaakt, gevolgd door een laaggedoseerde CT-scan zonder contrastmiddel voor anatomische correctie. Kwantitatieve analyse van de scans zal worden uitgevoerd voor de bepaling van het bindingsvermogen en de absolute opname in de pancreas. Analyse van data (beeldvorming, metabole testen) zal worden uitgevoerd en statistieken zullen worden verkregen. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisaties doen mee aan het onderzoek. 

  • Radboud University Medical Center 

Aanmelden voor dit onderzoek 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 30 mei 2024