Doel onderzoek 
Het primaire doel is om de bruikbaarheid en haalbaarheid van de VITAAAL-interventie als blended-care-interventie te beoordelen. Secundaire/verkennende doelstellingen zijn het evalueren van klinische uitkomsten (bijv. Time in Range, geschatte HbA1c, lichaamsgewicht, fysieke activiteit), psychologische parameters (bijv. zelfmanagementvaardigheden) en het minimum aantal weken dat nodig is om verbetering te zien in de parameters van belang. 

Wanneer mag je meedoen? 
De voorwaarden om mee te doen aan dit onderzoek zijn onder andere: 

 • patiënten met type 2 diabetes die een geplande vasculaire ingreep moeten ondergaan bestaande uit AAA chirurgie zowel endovasculair als de klassieke abdominale operatie, operaties voor aorta stenose of Fontaine II 
 • 18 jaar of ouder 
 • bekend met het gebruik van een Android smartphone (versie 5.0 of hoger) 
 • deelnemer kan informatie van onderzoeker begrijpen en overzien wat de gevolgen van deelname zijn. 

Je mag niet meedoen aan het onderzoek wanneer je onder andere aan een van deze voorwaarden voldoet: 

 • behoefte aan acute vasculaire chirurgie 
 • afhankelijkheid van nierfunctievervangende therapie 
 • bekend met (pre)proliferatieve diabetische retinopathie met of zonder macula-oedeem. 
 • ernstige algemene ziekten of psychische stoornissen die deelname aan het onderzoek onmogelijk maken. 
 • drugsmisbruik 
 • onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 

Meer over het onderzoek 
Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is de meest voorkomende chronische leefstijl gerelateerde aandoening met een significante impact op kwaliteit en zorguitgaven. Onvoldoende glykemische controle en een slechte conditie voorafgaand aan een chirurgische ingreep resulteert in meer postoperatieve complicaties wat leidt tot een langere ziekenhuisopname, hogere kosten en sterfte. Een prehabilitatie-interventie bij personen met T2DM voorafgaand aan de operatie moet gericht zijn op het verbeteren van de glucoseregulatie en zich vertalen in betere resultaten. De klassieke interventies zoals de Gecombineerde Leefstijlinterventie zijn echter arbeidsintensief en vergen een hoge mate van organisatie en worden daarom niet als standaardzorg ingezet. Het gebruik van biofeedback kan hiervoor een oplossing bieden. Biofeedback met een continue glucosesensor in combinatie met leefstijlmonitoring door activity trackers en coaching voorafgaand aan een operatie is een veelbelovende maar onontgonnen prehabilitatiestrategie. De Nursing Prehabilitation Intervention Supported with Technology for Vasculair Surgery in People with Type 2 Diabetes (VITAAAL) interventie is een vorm van blended care. Het richt zich op het verbeteren van vitaliteit en glykemische controle vóór de operatie met de Diameter-applicatie, met behulp van intermitterend gescande glucosemonitoring, voedingsgewoonten en fysieke activiteit gecombineerd met coaching door een verpleegkundig specialist (NP) diabetes. Omdat VITAAAL een nieuwe interventie is, is het doel van deze pilotstudie om de bruikbaarheid en haalbaarheid ervan te onderzoeken. De pilotstudie bestaat uit drie fasen. Na de eerste fase wordt een specifieke prehabilitatiemodule ontworpen en geprogrammeerd in de Diameter app. Deze module zal gebaseerd zijn op de resultaten en ervaringen in fase één. In fase twee en drie gebruiken de patiënten de aangepaste versie van de Diameter-app die geïmplementeerde bevindingen van de vorige fase bevat. 

Organisaties die meedoen 
Deze organisatie doet mee aan het onderzoek. 

 • Ziekenhuisgroep Twente 

Aanmelden voor dit onderzoek

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Bespreek dit dan met je zorgverlener. Deze kan je advies geven. En jullie kunnen samen bespreken of je voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek. 

Laatst bijgewerkt door redactie op: 30 mei 2024